Nu aktiva dialoger i sex olika världsdelar

Report this content

Från Åsensbruk till Frankrike, Australien, Sydafrika och Mexiko – antalet förfrågningar om och intresset för Enviros teknologi ökar runt om i hela världen. Företaget har idag aktiva dialoger med intressenter såsom återvinningsaktörer, däckproducenter, compounder-tillverkare och inom industriprojektering i alla världsdelar utom Antarktis.

– De senaste åren har en tydlig förflyttning skett på marknaden för återvinning av material generellt. Både politiska och fundamentala marknadskrafter har främjat en tydligare fokusering på att minska resursförbrukningen och ersätta förbränning med materialåtervinning i större utsträckning än tidigare, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Behovet av kvalificerad teknologi med beprövad och verifierad kommersiell driftserfarenhet ökar i takt med flera olika trender, men också som ett resultat av att alternativa teknologier och enklare lösningar helt enkelt inte möter marknadens krav på kvalitet. Men det gör EnviroCB.

– Vi har ett ganska unikt utgångsläge jämfört med flertalet andra aktörer eftersom Enviros återvunna kimrök sedan två år levereras med industriell kvalitet till gummikomponenter i Volvos personbilar.

Flera länder har även implementerat eller planerar att införa producentansvar för avfallsfraktioner med tydlig påverkan på miljö och samhälle, inte minst däck. Detta gör att allt fler aktörer runt om i världen får upp ögonen för Enviros återvinningsteknik.

– Förutom uppenbara miljövinster visar sig vårt återvunna material fungera i paritet med jungfrulig kimrök i många typer av applikationer och compounders. Med tanke på att den globala marknaden för kimrök beräknas överstiga 25 miljarder dollar per år 2020 ser vi stor potential för både Enviros teknologi och det återvunna materialet, säger Thomas Sörensson.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se   
Alf Blomqvist, styrelseordförande, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se  

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

De senaste åren har en tydlig förflyttning skett på marknaden för återvinning av material generellt. Både politiska och fundamentala marknadskrafter har främjat en tydligare fokusering på att minska resursförbrukningen och ersätta förbränning med materialåtervinning i större utsträckning än tidigare.
Thomas Sörensson, vd Enviro