Användningen av miljögummi ökar hos Volvo Cars

I över ett år har Enviro som första aktör i världen levererat återvunnen kimrök till Volvo Cars via AnVa Polytechs miljögummi. Volvo Cars har sedan dess kraftigt ökat användningen av miljögummi. Idag återfinns Enviros kimrök i drygt tjugo olika sorters komponenter i alla Volvo Cars bilmodeller.

– Idag sitter komponenter med Enviros återvunna kimrök i Volvobilar över hela världen och volymerna ökar. Vi välkomnar Volvo Cars hållbarhetsarbete och deras ambition att implementera AnVas miljögummi med vår kimrök i ännu fler komponenter, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Samtliga chassi- och karosspluggar av gummi i Volvo Cars bilmodeller tillverkas idag med AnVas miljögummi. För Volvo Cars är detta en del av satsningen på mer hållbara konstruktionsmaterial, allt i enighet med strategin för ökad resurseffektivitet.

– En viktig förutsättning för denna övergång är att materialet lever upp till de krav som ställs, och med AnVas och Enviros verifierade material finns förutsättningar för ytterligare tillämpningsområden, säger Thomas Sörensson.

– Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt för att utvidga materialfloran av miljögummi så att vi kan erbjuda vårt miljögummi i en större mängd applikationer, säger Jan Bäckström, marknadschef hos AnVa Polytech.

För Enviro är Volvo Cars utökade användning av miljögummi ett viktigt steg framåt för att etablera en cirkulär ekonomi inom däck- och gummiindustrin, inte minst för kommande anläggningsaffärer.

– Att ett världsledande företag inom fordonsindustrin som Volvo Cars väljer att satsa på Enviros återvunna material väger tungt i förhandlingarna med alla våra intressenter, intresset ökar för både kimröksprodukten och återvinningstekniken, säger Thomas Sörensson.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se
Jan Bäckström, marknadschef AnVa Polytech, tel: +46 (0)706-55 65 94, jan.backstrom@anva.se
Bo Nordin, CEO AnVa Polytech, tel: +46 (0)703-00 82 15, bo.norlin@anva.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2017 kl. 11.45 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att ett världsledande företag inom fordonsindustrin som Volvo Cars väljer att satsa på Enviros återvunna material väger tungt i förhandlingarna med alla våra intressenter, intresset ökar för både kimröksprodukten och återvinningstekniken.
Thomas Sörensson, vd Enviro