Chile beslutar om krav för producentansvar – kommer öka behovet av teknologier för materialåtervinning

Chile kommer inom en månad ta beslut om att implementera miljöministeriets förslag på system för att hantera landets producentansvarslag som infördes 2016. Att producentansvarslagen nu ska träda i kraft kan innebära ett ökat intresse för etablering av Enviros teknologi i Chile.

För oss som erbjuder teknologi för materialåtervinning innebär det en konkret möjlighet att erbjuda lösningar till de aktörer som framöver har ansvar att redovisa att de möter lagkraven och rapportera hur de på ett hållbart sätt återvinner däcken, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Enviro har varit verksamma i Chile under flera år och var även delaktiga i arbetet med att ta fram producentansvarslagen. Systemet för producentansvar som nu ska beslutas omfattar de flesta typer av fordonsdäck, inklusive gruvdäck.

– För gruvbranschen bedömer vi att detta även är början på en rad krav som kommer ställas på marknader med omfattande gruvdrift framöver. Historiskt har producentansvarslagar fått en mycket positiv effekt på återvinningsgraden av däck och ökat fokus på materialåtervinning inom industrin. Vi följer detta på plats för att vår teknologi ska vara nära till hands att välja.

Läs mer om miljöministeriets förslag

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se 
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se 
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar