Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2017

Framgångsrikt avslut på Enviros Basic Design i samarbete med ÅF

Andra kvartalet 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,5 (-8,1) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (-0,17) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,7 (-8,4) MSEK.
 • Konstaterande att bolagets renade pyrolysolja håller så hög kvalitet att den kan användas som bränsle i dieselmotordrivna kraftverk
 • Användande av Enviros material i miljögummi ökar hos Volvo Cars
 • Försäljningschef Fredrik Olofsson har påbörjat sin anställning 2017-06-01

Perioden januari – juni 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,3 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,3 (-15,5) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,17 (-0,33) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -18,1 (-17,0) MSEK.
 • Undertecknande av 2 MoU:er med en ledande kinesisk däckproducent avseende anläggningsförsäljning, den ena avseende en anläggning och den andra avseende ett framtida Joint Venture för senare anläggningsförsäljningar
 • Ytterligare en global däckproducent bekräftar, efter tester, att Enviros kimrök presterar på nivå med jungfrulig kimrök.
 • Bolagets återvunna kimrök tas in i packningar till vattenrör hos Alvenius Industrier AB
 • Godkänt EU-varumärke
 • Inval av 2 nya styrelsemedlemmar med anledning av Pegroco Venture AB’s inträde som största aktieägare

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Ny COO Olov Ershag ersätter bolagets nuvarande tekniska chef Elisabeth Gustafsson och har rekryterats internt
 • Bolaget har framgångsrikt tillsammans med ÅF slutfört arbetet med en Basic Design

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, vd, tel:  46 (0)735-10 53 43,  thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: 46 (0)705-25 16 15,  stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg 
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08.45 CET. 

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera