Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – september 2021

Händelserikt kvartal stärker vår position framåt.

Tredje kvartalet 2021

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,4 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,6 (-12,7) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -14,1 (-10,9) MSEK
 • Michelin försvarar sitt ägande till 20 procent av aktierna i Enviro efter genomförd riktad nyemission
 • Enviro kompletterar underlag för samråd avseende en ny anläggning i Uddevalla
 • Enviros återvunna olja och kimrök erhåller hållbarhetscertifiering i enlighet med ISCC
 • Inbjudan till Enviros virtuella kapitalmarknadspresentation

Perioden januari – september 2021

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 6,5 (1,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -38,9 (-36,3) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 (-0,07) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -39,1 (-34,0) MSEK
 • Enviro får beställning på ingenjörstjänster från Michelin värda ca 4 MSEK
 • Enviro och Michelin undertecknar slutgiltiga avtal avseende strategiskt partnerskap
 • Enviro tillkännager fler detaljer avseende partnerskapsavtalen med Michelin
 • Godkännande av extra bolagsstämma avseende slutgiltiga avtal med Michelin
 • Michelins nya racingdäck har bättre prestanda och mindre klimatpåverkan tack vare återvunnen kimrök från Enviro
 • Enviro stärker sitt kapital genom en riktad emission på 21,0 MSEK före emissionskostnader
 • Stor anslutning när nyckelpersoner i Enviro tecknade optioner i incitamentsprogram
 • Goda förutsättningar för däckåtervinning med Enviros teknologi i Storbritannien
 • Enviro initierar samråd avseende anläggning på identifierad industritomt i Västsverige
 • Peter Sandberg ordförande för Enviros valberedning

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Enviro genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs cirka 125 MSEK före emissionskostnader där Michelin har investerat så att de försvarar sin 20-procents ägarandel
 • Enviro har beslutat om lokalisering och att lämna in ansökan om miljötillstånd för återvinningsanläggningen i Uddevalla

Rapporten finns även att ladda ner på https://www.envirosystems.se/sv/investor/financial-information/

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.seär Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-18 08:30 CET.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se