Efterfrågan på återvunnen kimrök ökar i världen – EnviroCB vinner mark

Minskad tillgång på jungfrulig kimrök och ökade krav på däck- och gummiindustrin att ställa om till mer hållbar produktion leder till att efterfrågan på rCB och EnviroCB fortsätter växa. År 2023 beräknas marknaden för återvunnen kimrök uppgå till 491 miljoner dollar.

– Däck- och gummiindustrin står inför utmaningar både med producentansvar och att öka andelen återvunnet material i produktionsprocessen. Där är Enviros återvunna kimrök är en given lösning och det märks i vårt försäljningsarbete, säger Thomas Sörensson.

Enviro kategoriserar idag försäljningsstatusen på de olika leveranserna i tre huvudkategorier – ”Aktiva order”, ”Väntar order” och ”I produktionstest”. Dessa statusar är de mest mogna och relevanta att följa. Det innebär inte att övrig kundstatus som inte nämns här är irrelevant, men då antalet sådana ökar visas de inte i det här sammanhanget.

Förutom aktiva ordrar till produktion av chassipluggar, gummitätningar och solida däck väntar Enviro på ordrar från tillverkare av bland annat jordbruksdukar, andra typer av fordonstillbehör, transportband och gummimattor som tidigare genomfört framgångsrika produktionstester

– Dessutom har vi en rad produktionstester igång både hos däcktillverkare och i gummiindustrin. Varje positivt testresultat betyder att vi är ett stort steg närmare ett kommersiellt samarbete, säger Thomas Sörensson. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar