Enviro har beslutat om lokalisering och att lämna in ansökan om miljötillstånd för återvinningsanläggningen i Uddevalla

Report this content

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har idag beslutat om slutgiltig lokalisering för etableringen av den tidigare kommunicerade återvinningsanläggningen i Uddevallaområdet samt godkänt den ansökan om miljötillstånd som bolaget tagit fram. Bolaget avser formellt lämna in ansökan nu på fredag den 19 november. Enligt vad bolaget tidigare kommunicerat beräknas prövningen av ansökan ta upp till ett år.

Den nu beslutade ansökan gäller del av Kuröd 4:35, en av de två industritomter i Lillesjö, Uddevalla kommun, som Enviro tidigare i år genomfört samråd för. Tillståndsansökan avser etableringen av en återvinningsanläggning med en initial årlig återvinningskapacitet på 30 000 ton däckmaterial. Så som Enviro tidigare kommunicerat är ett slutgiltigt beslut om etablering av en den nya anläggningen också avhängigt ett flertal andra faktorer såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material. Bolaget beräknar fortsatt att den nya anläggningen i Uddevalla skall stå färdig under det fjärde kvartalet 2023.

På sikt är planen att anläggningen i Uddevalla skall klara att återvinna upp till 60 000 ton per år, vilket är tillräckligt för att återvinna närmare hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck. Sedan 2013 driver Enviro en helägd återvinningsanläggning i Åsensbruk, Melleruds kommun, med ett tillstånd för att återvinna maximalt 15 000 ton däck per år. Ur däcken återvinner Enviro med hjälp av sin egenutvecklade och patenterade återvinningsteknologi bland annat kimrök, olja och stål. Kimrök är en avgörande råvara vid framställning av gummi och den återvunna kimröken från anläggningen i Åsensbruk blev nyligen först i världen med att erhålla en hållbarhetscertifiering i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification. Även den återvunna oljan från anläggningen erhöll en ISCC-certifering vilket gör den väldigt attraktiv för både oljeindustrin och den kemiska industrin eftersom den därmed kan användas för att öka hållbarheten hos produkter som fordons- och flygbränslen, basoljor och plaster.

Enviro har tidigare kommunicerat sin ambition att på sikt etablera cirka 4 nya återvinningsanläggningar per år under kommande tioårsperiod. Bolaget har angivit Västsverige och Centraleuropa som initialt prioriterade marknader.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Snabbfakta

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har idag beslutat om slutgiltig lokalisering för etableringen av den tidigare kommunicerade återvinningsanläggningen i Uddevallaområdet samt godkänt den ansökan om miljötillstånd som bolaget tagit fram. Bolaget avser formellt lämna in ansökan nu på fredag den 19 november. Enligt vad bolaget tidigare kommunicerat beräknas prövningen av ansökan ta upp till ett år.
Twittra det här