Enviro har idag lämnat in ansökan om miljötillstånd för anläggningen i Uddevalla

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har idag formellt lämnat in ansökan om miljötillstånd för den återvinningsanläggning som bolaget avser etablera i Uddevallaområdet.

Rendering av den planerade anläggningen i Uddevalla.

Som tidigare kommunicerats gäller ansökan en etablering av en återvinningsanläggning på en industritomt i Lillesjö, Uddevalla kommun. Anläggningen får initialt en kapacitet på 30 000 ton uttjänta däck per år men på sikt är planen att anläggningen skall klara att återvinna upp till 60 000 ton per år. Enviro bedömer att prövningen av ansökan kan ta upp till ett år.

Ett slutgiltigt beslut om etablering av en den nya anläggningen är förutom beviljat miljötillstånd också avhängigt ett flertal andra faktorer, såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material. Bolagets plan är att den nya anläggningen skall stå färdig under det fjärde kvartalet 2023.

Enviro har utvecklat en patenterad metod för att återvinna värdefulla råvaror ur uttjänta däck såsom kimrök, olja och stål. En användning av återvunnen kimrök och olja istället för jungfrulig kimrök och fossil olja, kan ge stora positiva klimatmässiga effekter. Den globala franska däcktillverkaren Michelin är sedan i april 2020 enskilt största ägare i Enviro med en ägarandel på 20 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har idag formellt lämnat in ansökan om miljötillstånd för den återvinningsanläggning som bolaget avser etablera i Uddevallaområdet.
Twittra det här