Enviro kompletterar underlag för samråd avseende en ny anläggning i Uddevalla

Report this content

Scandinavian Enviro Systems avser komplettera det samrådsunderlag som ingått till länsstyrelsen i Västra Götaland inför en kommande tillståndsansökan gällande uppförandet av en ny återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Vid arbetet med ansökan har ytterligare en alternativ lokalisering för återvinningsanläggningen framkommit varför ytterligare en tomt inom det aktuella industriområdet i Uddevalla blir föremål för kommande samråd.

Tidigare i år kommunicerade Enviro att bolaget avsåg lämna in ett förslag till samrådsunderlag till Länsstyrelsen i Västra Götaland inför en kommande tillståndsansökan för etablering av en ny återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Samrådet avsåg en etablering av en ny anläggning på en identifierad industritomt i Lillesjö, Uddevalla kommun. Bolaget kompletterar nu samråd till att omfatta ytterligare en alternativ lokalisering inom det aktuella industriområdet. Totalt två industritomter kommer således att bli föremål för kommande samråd.

Det nu framtagna underlaget för samråd kommer att följas av en formell ansökan om tillstånd för etableringen av den aktuella anläggningen. Tillståndsansökan beräknas ske under hösten 2021. Såsom Enviro tidigare kommunicerat är ett slutgiltigt beslut om etablering av en anläggning också avhängigt ett flertal andra faktorer såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Scandinavian Enviro Systems avser komplettera det samrådsunderlag som ingått till länsstyrelsen i Västra Götaland inför en kommande tillståndsansökan gällande uppförandet av en ny återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Vid arbetet med ansökan har ytterligare en alternativ lokalisering för återvinningsanläggningen framkommit varför ytterligare en tomt inom det aktuella industriområdet i Uddevalla blir föremål för kommande samråd.
Twittra det här