Enviro lanserar uppdaterad varumärkesplattform och ny grafisk profil

Report this content

För att stärka arbetet med att brett kommersialisera sin ledande återvinningsteknologi lanserar Scandinavian Enviro Systems nu en ny varumärkesplattform med ny vision, nytt varumärke och ny grafisk profil. I årsredovisningen för 2021, som publiceras den 28 april, blir det premiär.

Plattformen, som tagits fram tillsammans med en ledande varumärkesbyrå, förtydligar för både interna och externa målgrupper vad som är bolagets syfte, varumärkeslöfte, vision och värderingar. Samtidigt lanserar bolaget också en ny grafisk profil med ett helt nytt varumärke, ett nytt formspråk, inklusive nya varumärkesfärger, nytt typsnitt och ett nytt bildmanér.

För att ta steget från lovande svenskt teknikbolag till en global, industriell och kommersiell aktör, går Scandinavian Enviro Systems sedan några år tillbaka igenom en omfattande förändring. Det här är en förändring som ställer stora krav på bolagets förmåga i olika avseenden och för att möta dessa inför bolaget nya arbetssätt och processer samt breddar sin kompetens och organisation.

– Parallellt har vi under det gångna året också tagit fram en ny varumärkesplattform som skall förtydliga vårt erbjudande, hur vi arbetar och vad vi strävar efter att uppnå i olika centrala delar. Vår nya plattform gör tydligt för både interna och externa målgrupper vad som är vårt syfte, vårt varumärkeslöfte, vår vision och våra värderingar. Vi har involverat en stor andel av våra medarbetare och delar av styrelsen i det här arbete och är stolta över vad vi tillsammans lyckats åstadkomma, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Den nya plattformen innehåller en ny vision, ett förtydligat syfte, samt genuina värderingar. Samtliga är formulerade på engelska.

– Enviro är tydligt inriktat på en internationell expansion och vi har därför valt att jobba med engelska formuleringar vilket understryker vår ambition samtidigt som det i vissa fall fungerar bättre rent språkligt, säger Thomas Sörensson.

Ny vision: A world without waste.

Den nya visionen visar vad Enviro strävar efter. Det engelska ordet waste betyder både avfall och slöseri och därigenom sammanfattar det både synsätt och erbjudande. Avfall är en typ av slöseri med resurser. Produktionsbortfall, spill och andra former av verksamhetsnära slöseri ryms i det här sammanhanget också inom definitionen waste. Avfall som inte tas till vara innebär ett ännu större resursmässigt slöseri. Enviros teknologi kan inte bara minska avfallet och utan också ta till vara de ingående, värdefulla råvarorna och förvandla dem till intäkter vilket gagnar såväl miljön som ekonomin och det omgivande samhället. Vad det handlar om är hållbarhet i flera dimensioner genom partnerskap.

I samband med att Enviro tog fram sin nya varumärkesplattform lade bolaget också ner ett omfattande arbete på att förstå och förtydliga vad som kännetecknar just Enviro, dess kultur och sätt att arbeta. De tre värderingarna är resultatet av de anställdas egna upplevelser och synpunkter.

  • Have integrity and be good.
  • Dedicated to make a difference.
  • Empower others and win as a team.

Se Enviro Brand Teaser på YouTube

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 03 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Media

Media