Enviro tecknar MoU med chilensk investerare

Ett detaljerat Memorandum of Understanding (MoU) har signerats mellan Enviro och Genera Austral S.A. från Chile. Avtalet innebär att partnerna arbetar utifrån en gemensam ambition att etablera en eller flera återvinningsanläggningar för den chilenska gruvindustrin.

– Genera Austral har under en längre tid utvärderat flera olika tekniker och bolag innan de tog beslutet att gå vidare med Enviro. Det här avtalet är ett viktigt genombrott för att etablera en första återvinningsanläggning i Chile, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Thomas Sörensson, vd Enviro

Enviro och Genera Austral tar nu nästa steg och tecknar ett MoU, en detaljerad avsiktsförklaring om samarbetets fortsättning.

– Vi har haft kontinuerlig kontakt med den chilenska marknaden i flera år och vår lösning är efterlängtad i och med landets nya lag om producentansvar. Kimrök som utvinns ur däck inklusive gruvdäck med vår teknik är industriellt accepterad och har testats av flera chilenska gummi- och däcktillverkare, säger Thomas Sörensson.

Det påskrivna samförståndsavtalet innebär ett konkret steg mot att etablera en eller flera anläggningar i landet.

– Vi har börjat utveckla en så kallad Basic Design som möter chilenska förhållanden tillsammans med ÅF, till det har vi fått bidrag på ca 1 MSEK från den chilenska myndigheten CORFO. Nu har vi alla förutsättningar klara för att etablera en första återvinningsanläggning i Chile, säger Thomas Sörensson.

Genera Austral besök till Enviros anläggning i Åsensbruk i somras och efterföljande möten på plats i Chile har stärkt förtroendet för att teknik och kapacitet motsvarar förväntningarna.

– Ett viktigt steg i processen var när vi träffade Chiles President Bachelet vid statsbesöket i våras. Vi kunde då stärka relationen till de chilenska myndigheterna, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel:+46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkomission som certifierad advisor. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har haft kontinuerlig kontakt med den chilenska marknaden i flera år och vår lösning är efterlängtad i och med landets nya lag om producentansvar. Kimrök som utvinns ur däck inklusive gruvdäck med vår teknik är industriellt accepterad och har testats av flera chilenska gummi- och däcktillverkare
Thomas Sörensson, vd Enviro