Enviro tecknar MoU om anläggning med kinesisk däckproducent

Det kinesiska och statligt ägda Vanlead Group, södra Kinas största och en internationellt stor däcktillverkare, har nu signerat ett MoU med Enviro. Avtalet är första steget i processen att upprätta en komplett återvinningsanläggning i Kina med tilltänkt byggstart under 2017.

– Vanlead vill ta initiativet i branschen och i omfattande skala använda Enviros återvunna kimröksmaterial i däckproduktion. En första anläggning med kapacitet att hantera 30 000 ton däck per år som ska förse deras olika produktionsenheter runt om i Kina planeras nu, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Enviros vd Thomas Sörensson och Vanlead Groups ordförande Mr. Fu undertecknar MoU om ny anläggning.

Enviro har undertecknat ett MoU (Memorandum of Understanding) med Vanlead Group som ett första steg i att upprätta en ny återvinningsanläggning i Guangdong, södra Kina. Avtalet följer positiva utfall på de krävande tester i gummiblandningar till däck som Vanlead Group genomfört på Enviros material under en tid.

– Det här innebär en avsiktsförklaring att börja bygga en komplett återvinningsanläggning redan under 2017, ambitionen är att slutföra förhandlingarna under sommaren. Anläggningen kommer att följa den basic design vi utvecklat med ÅF och som nu är klar, säger Thomas Sörensson.

– I am convinced that Enviro´s unique technology to produce sustainable materials is the future for the tire industry, säger Mr. Fu, ordförande Vanlead Group.

Vanlead Group har flera affärsområden där däckproduktion är ett strategiskt område både nationellt och internationellt. Bolaget är en av världens största däckproducenter och exporterar däck till både Europa, USA och andra delar av världen. Nyligen rapporterade Enviro om att ytterligare en av de stora internationellt ledande däckproducenterna fått positiva resultat i materialtester i däckgummi.

– Vi har senaste tiden fått positiva besked från flera internationella däckproducenter som genomför tester på vårt återvunna kimröksmaterial. Kina är världens största marknad för däck, gummi och kimrök, medvetenheten om att råvaror är begränsade över tid är stor och att statligt ägda Vanlead är först ut med så hög ambitionsnivå är mycket positivt, säger Thomas Sörensson, vd Enviro. 

Vanlead Group: http://www.vanlead.com/gw_en/

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 13.35 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har senaste tiden fått positiva besked från flera internationella däckproducenter som genomför tester på vårt återvunna kimröksmaterial. Kina är världens största marknad för däck, gummi och kimrök, medvetenheten om att råvaror är begränsade över tid är stor och att statligt ägda Vanlead är först ut med så hög ambitionsnivå är mycket positivt.
Thomas Sörensson, vd Enviro