Enviro tecknar ytterligare term sheet med TreadCraft Carbon LLC, nu avseende villkor för licensavtal

Report this content

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har tecknat ytterligare ett term sheet med TreadCraft Carbon LLC, Buffalo, NY, USA. Denna andra överenskommelse omfattar de avgörande delarna av ett licensavtal för rätten att nyttja Enviros teknologi i en gemensamt ägd anläggning i Buffalo. Sedan tidigare har parterna kommit överens om de huvudsakliga villkoren för försäljningen av själva anläggningen.
Det nya avtalet omfattar en delvis omsättningsbaserad licensintäkt som Enviro bedömer har ett värde på upp till 500 000 EUR per år, under 20 år från det att anläggningen tas i drift.

Som bolaget tidigare kommunicerat beräknas ett slutgiltigt avtal mellan parterna vara färdigförhandlat under den andra halvan av 2019. Ett färdigt avtal skulle innebära att Enviro säljer en anläggning till TreadCraft Carbon LLC till ett värde av mellan 25 och 30 miljoner EUR. I enlighet med Enviros nya strategi avser bolaget att vara samägare till anläggningen i Buffalo vilket kommer att ske via ett USA-baserat samriskbolag. Utöver själva köpeskillingen för anläggningen räknar Enviro också med licensintäkter och utdelning av framtida vinster via samriskbolaget. För att underlätta etablerandet av ett samriskbolag har Enviro som tidigare kommunicerats, beslutat etablera ett holdingbolag i USA.

I det nu undertecknade term sheet som avser villkor för licensavtal är parterna överens om centrala villkor såsom omfång, giltighetstid, betalningsmodell, avtalsviten, gällande lag med mera. Det återstår nu främst förhandlingar kring hur samägandet av återvinningsanläggningen i Buffalo i delstaten New York ska struktureras. De slutliga avtalen är samtliga villkorade av finansiering, en process som pågår parallellt.

Samtliga de övriga anläggningsprojekt som tidigare kommunicerats utvärderas fortlöpande och är fortfarande aktuella. Det stadigt ökande marknadsintresset för återvunnen kimrök, rCB, och olja med högt bio-innehåll kommer att kräva ytterligare anläggningskapacitet för återvinning av uttjänta fordonsdäck.

Enviro äger och driver en anläggning för återvinning av uttjänta fordonsdäck i Åsensbruk i Dalsland. Anläggningen har en kapacitet på 6 000 ton uttjänta däck per år. Kimröken från anläggningen används bland annat för framställning av gummidetaljer till fordonsindustrin och bland slutkunderna märks bland annat Volvo Cars, Trelleborg Wheel Systems och Elastomeric.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 September2019 kl. 21:35 CEST.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar