Enviros nya patent stärker internationell position

Miljöteknikföretaget Enviro har fått ett nytt patent godkänt på teknologin för återvinning av uttjänta däck. Det nya patentet uppdaterar och förstärker det tidigare EHD-patentet som möjliggör förädling av utvunna kimröks- och oljeprodukter.

– Patentet har ett stort marknadsvärde eftersom det stärker vår långsiktiga och internationella konkurrenskraft. Det befäster även vår ledande position inom miljöteknikutveckling, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Enviros återvinningsanläggning i Åsensbruk.

Efter en övertecknad företrädesemission kommer en ny framgång för Enviro. Patentansökan med titeln ”Anläggning och förfarande för återvinning av kol och kolväteföreningar från organiskt insatsmaterial genom pyrolys” har godkänts av Patent- och registreringsverket.

– Det här är goda nyheter för vår anläggningsförsäljning. Med den höga förädlingsgrad som tekniken möjliggör får den utvunna kimröken och oljan fler användningsområden och kan därmed betinga ett högre pris på marknaden.

Det slutliga godkännandet av patentet kommer strax efter att Enviro genomfört en framgångsrik företrädesemission som resulterade i överteckning.

– Efter emissionen och patentgodkännandet arbetar vi definitivt i medvind. Vi har en starkare internationell konkurrenskraft och emissionen förde med sig många nya aktieägare som vi är glada att ha med på vår fortsatta resa, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0) 735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel:+46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkomission som certifierad advisor. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Efter emissionen och patentgodkännandet arbetar vi definitivt i medvind. Vi har en starkare internationell konkurrenskraft och emissionen förde med sig många nya aktieägare som vi är glada att ha med på vår fortsatta resa
Thomas Sörensson, vd Enviro