Enviros ordförande och vd representerar bolaget i nybildade joint venture-bolagets styrelse

Report this content

Scandinavian Enviro Systems (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") ordförande Alf Blomqvist och vd Thomas Sörensson, har utsetts att representera Enviro i det nybildade joint venture-bolagets styrelse. Joint venture-bolagets styrelse höll sitt första styrelsemöte den 1 juni 2023.

Joint venture-bolaget har bildats av Enviro och den franska infrastrukturinvesteraren Antin Infrastructure Partners för att baserat på Enviros teknologi etablera världens första storskaliga däckåtervinningsbolag. Som tidigare kommunicerats planerar joint venture-bolaget att fram till 2030 etablera anläggningar över hela Europa med en total årlig återvinningskapacitet på en miljon ton uttjänta däck.

I enlighet med den sedan tidigare träffade överenskommelse mellan Enviro och Antin, har Enviro redan från början rätt till styrelserepresentation i joint venture-bolaget. Enviro har utsett ordförande Alf Blomqvist samt vd Thomas Sörensson att representera bolaget. Styrelsen för joint venture-bolaget kommer att hålla månatliga möten. Så som tidigare kommunicerats planerar den franska däcktillverkaren Michelin att bli partner i joint venture-bolaget i takt med att de framtida anläggningarna byggs.

Den första fullskaliga återvinningsanläggningen kommer att uppföras i Uddevalla, Sverige, med en initial kapacitet att återvinna 34 500 ton uttjänta däck, vilket motsvarar cirka 40 procent av den årliga volymen av uttjänta däck i Sverige. Uppförandet av anläggningen är, såsom också tidigare meddelats, avhängigt ett slutgiltigt investeringsbeslut av joint venture-bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror ur kasserade och uttjänta produkter, däribland däck. Nytillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Den franska däcktillverkaren Michelin är största ägare. Enviro grundades 2001 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Scandinavian Enviro Systems (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") ordförande Alf Blomqvist och vd Thomas Sörensson, har utsetts att representera Enviro i det nybildade joint venture-bolagets styrelse. Joint venture-bolagets styrelse höll sitt första styrelsemöte den 1 juni 2023.
Twittra det här