Enviros styrelseordförande åtalas för obehörigt röjande av insiderinformation

Report this content

Stig-Arne Blom, styrelseordförande i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har åtalats för obehörigt röjande av insiderinformation.

Enviros styrelseordförande Stig-Arne Blom har åtalats för obehörigt delgivande av insiderinformation. Rättegången är planerad till vecka 11, 2018, och Stig-Arne Blom är fortsatt häktad i väntan på rättegång.

– Vi har tagit del av informationen att det har väckts åtal mot ordföranden och har ingen ytterligare information eller kommentarer att ge, säger Alf Blomqvist, styrelseledamot i Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Alf Blomqvist, t.f. styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.


Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 11.05 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar