Enviros styrelseordförande avgår med omedelbar verkan

Report this content

Stig-Arne Blom, styrelseordförande i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) avgår på egen begäran med omedelbar verkan.

Enviros valberedning meddelar att styrelseordförande Stig-Arne Blom begär att med omedelbar verkan bli entledigad från sin post som styrelseordförande.

– Valberedningen har idag mottagit besked från Stig-Arne Blom att han i syfte att marknadens förtroende för Enviro ska förbli orubbat, har begärt att med omedelbar verkan bli entledigad från sitt uppdrag som styrelseordförande, säger Stefan Winström, ordförande i valberedningen.

Alf Blomqvist blir tf. styrelseordförande fram till ordinarie bolagsstämma 3 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Winström, ordförande i valberedningen, +46 705 695 204, stefan@pegrocoinvest.com
Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB Regnbågsgatan 8C 417 55 Göteborg info@envirosystems.se www.envirosystems.se Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 10.30 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera