Förändringar i Enviros valberedning

Report this content

Enviros valberedning har förändrats då Alf Blomqvist, i egenskap av tillförordnad styrelseordförande, ersätter Stig-Arne Blom. Stefan Persson (Mardal Invest AB) har ställt sin plats till förfogande. Rekrytering av hans ersättare pågår.

Valberedningen per 21 mars 2018:

  • Stefan Winström (ordförande, representerar Pegroco Holding AB)
  • Lennart Persson (aktieägare)
  • Alf Blomqvist (t.f styrelseordförande)

Valberedningen representerar tillsammans 19,01 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Enviro per den 23 februari 2018. Valberedningens uppgifter är i övrigt oförändrade mot tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Winström, ordförande i valberedningen, tel +46 (0) 705 695 204, stefan@pegrocoinvest.se
Alf Blomqvist, t.f styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 18.10 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera