Fredrik Olofsson ny säljchef hos Enviro

Enviros nye säljchef Fredrik Olofsson fick först upp ögonen för Göteborgsföretaget genom samarbetet med Volvo Cars. Med över 20 års erfarenhet inom försäljning av polymera produkter har han som målsättning att bredda antalet branscher och applikationer där Enviros cirkulära material är ett alternativ till fossila råvaror.

– Jag har länge arbetat mot automotive-branschen och vet att ett kvalitetsgodkännande därifrån väger tungt och visar att man är på helt rätt väg. Det här är en unik möjlighet för mig att kombinera min erfarenhet av polymera produkter med det miljöfokus som är en naturlig del av Enviros verksamhet, säger Fredrik Olofsson.

Fredrik Olofsson, ny säljchef hos Enviro

Under sina första månader som säljchef hos Enviro har Fredrik Olofsson arbetat med att sätta sig in i företagets processer, den patenterade tekniken och de återvunna produkterna. Nästa steg är att sammanställa dokumentation från företagets olika testprocesser och samarbeten.

– Enviro har under många år byggt upp relationer och genomfört kvalitetstester med olika aktörer inom olika branscher. Genom att sammanställa dessa underlag ger vi en tydlig bild både av att tekniken fungerar och att kvaliteten i produkterna finns där.

Utöver att Enviro har kommit långt med både pyrolystekniken och de återvunna materialen är det till stor del Enviros fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi som lockar Fredrik Olofsson.

– Enviro har stora möjligheter att påverka både olika branscher och samhället i stort ur ett hållbarhetsperspektiv och för mig är det otroligt stimulerande.

Förutom däckindustrin för Enviro långt gångna diskussioner med aktörer inom flera andra branscher såsom gruv- och energiindustrin.

– Även om däckindustrin och automotive är primära segment för Enviro så är det viktigt att visa att de återvunna materialen kan möta kvalitetskraven i andra branscher såsom diversehandeln och byggindustrin där stora mängder standardprodukter av gummi används, säger Fredrik Olofsson.

– Med Fredrik dubblar vi bolagets säljresurser. Det är helt rätt läge för oss att öka närvaron på marknaden, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Även om däckindustrin och automotive är primära segment för Enviro så är det viktigt att visa att de återvunna materialen kan möta kvalitetskraven i andra branscher såsom diversehandeln och byggindustrin där stora mängder standardprodukter av gummi används.
Fredrik Olofsson, säljchef Enviro