Huvudägare meddelar ägandeförändring men kvarstår som aktiv huvudägare

Scandinavian Enviro Systems (publ) (Enviro) huvudägare Pegroco Invest AB (Pegroco) meddelar att man minskat ägarandelen i Enviro från 25,4 procent till 19,4 procent på strategiska grunder. Deras pressrelease finns nedanför i sin helhet.

Pegrocos pressmeddelande:

”Pegroco garanterar lån för Scandinavian Enviro Systems och anpassar sitt ägande i bolaget i linje med sin strategi

Pegroco Invest AB (publ) har garanterat huvuddelen av den bryggfinansiering som portföljbolaget Scandinavian Enviro Systems nyligen säkrade. Samtidigt har Pegroco sålt sju miljoner aktier i bolaget och minskat sitt ägande till 19,4 procent i linje med Pegrocos strategi.

Scandinavian Enviro Systems AB säkrade i slutet av november sitt finansieringsbehov för kommande kvartal genom en kombination av direkt finansiering och borgensåtagande från bolagets styrelse och ett antal aktieägare. Pegroco var en av de aktieägare som ställde upp som garant för bolagets bryggfinansiering.

Scandinavian Enviro Systems är ett miljöteknikföretag som utvecklat en patenterad och lönsam process för återvinning av däck och från dessa få fram förädlade material för återanvändning, främst inom gummiindustrin.

Pegroco har i anslutning till bryggfinansieringen minskat sin ägarandel i bolaget från 25,4 procent till 19,4 procent och kvarstår därmed som aktiv huvudägare. Minskningen av ägandet till under 20 procent speglar Pegrocos uttalade strategi att långsiktigt undvika intressebolagsredovisning i enskilda, noterade tillväxtbolag. Pegroco samlar också samtliga sina noterade innehav, däribland de i Scandinavian Enviro Systems AB, Alelion Energy Systems AB, Rabbalshede Kraft AB och Mantex AB, i det helägda Pegroco Holding AB.”

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 17.15 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera