Idag är sista dagen för handel med teckningsoption TO2

Report this content

Idag, 11 september, är den sista dagen för att handla med teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO2). Det är sedan möjligt att nyttja TO2 för teckning aktier fram till och med 13 september 2019. Vissa förvaltare tar dock en eller flera dagar för sin egen hantering, vilket innebär att i förekommande fall är sista dag för inlösen av TO2 tidigare.

För innehavare av TO2 registrerade hos en förvaltare så skall dessa kontakta sin förvaltare avseende nyttjande av TO2 för teckning av aktier. Vissa förvaltare tar en eller flera dagar för sin egen hantering, vilket kan innebära att sista dag för nyttjande av teckningsoptioner är en dag eller, i förekommande fall, flera dagar tidigare.

För direktregistrerade innehavare av TO2 så finns anmälningssedel och instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner tillgängliga på Enviros hemsida www.envirosystems.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO2 finns tillgängliga på Enviros hemsida, www.envirosystems.se.

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com  

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar