Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 9 mars 2021

Report this content

Extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har hållits den 9 mars 2021 för att besluta om godkännande av samarbetsavtal som ingåtts med Michelin.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna de samarbetsavtal som ingåtts med Michelin den 8 februari 2021. Samarbetsavtalen innefattar ett aktieägaravtal och ett avtal om ingenjörstjänster avseende etablerandet av en gemensam anläggning för materialåtervinning i Chile samt ett licensavtal avseende rätt att använda Enviros patenterade pyrolysteknologi.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut finns tillgängligt på www.envirosystems.se/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/.

Enviro höll även ett virtuellt informationsmöte för ägare och kapitalmarknaden den 2 mars 2021. En videoinspelning av mötet finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se 

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har hållits den 9 mars 2021 för att besluta om godkännande av samarbetsavtal som ingåtts med Michelin.
Twittra det här