Kung Carl Gustaf besöker Enviro i Åsensbruk

Att kung Carl XVI Gustaf har ett stort miljöengagemang är ingen hemlighet. Den 6 april besöker Hans Majestät Konungen Enviros återvinningsanläggning i Åsensbruk för att se tekniken som kan vara avgörande för cirkulär ekonomi inom gummiindustrin

Det är en stor ära för oss att få välkomna Hans Majestät Konungen till vår återvinningsanläggning och visa hur vi arbetar för ett mer hållbart samhälle, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Kung Carl XVI Gustaf är sedan länge starkt engagerad i miljö- och naturfrågor. Möjligheten att återvinna däck med hjälp av Enviros teknik, och på så sätt minska både oljebehov och koldioxidutsläpp kraftigt, är något som går väl i linje med Hans Majestäts engagemang. På Riksdagens öppnande i september 2015 handlade Hans Majestäts tal till stor del om miljön och klimatet.

Miljö- och teknikföretaget Enviros patenterade teknik bygger på att återvinna kimrök ur kasserade bildäck, och en cirkulär ekonomi inom gummitillverkning kan genom detta snart bli verklighet. Kimrök, eller kol i finfördelad form, är en viktig komponent i gummi och kan utgöra en tredjedel av ett bildäck. I en rapport från 2010 visar WWF att användning av återvunnen kimrök innebär 60 procent mindre koldioxidutsläpp än vid användning av nyproducerad.

– Med tanke på att över en miljard däck kasseras i världen varje år så är miljövinsterna med däckåtervinning väldigt stora. Vi vill bidra till att återvunnen kimrök blir en naturlig del av gummiindustrin och ser verkligen fram mot att få visa anläggningen för Hans Majestät, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Hans Majestät kommer under sitt besök i Åsensbruk den 6 april få inblickar i processen att omvandla bildäck till förädlade produkter. Under besöket närvarar bland andra Västra Götalands landshövding Lars Bäckström och Enviros grundare Bengt Sture Ershag. Lunch intas i Håverud under värdskap av Kommunfullmäktiges ordförande Morgan E. Andersson.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)765-25 84 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel:+46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Erik Penser som certifierad advisor. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är en stor ära för oss att få välkomna Hans Majestät Konungen till vår återvinningsanläggning och visa hur vi arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Thomas Sörensson, vd Enviro.