Kvartalsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2019

Report this content

Enviros återvunna kimrök sparar cirka 80 procent CO2-utsläpp

Första kvartalet 2019

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,2) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,0 (-9,2) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 (-0,08) SEK
  • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -8,7 (-5,4) MSEK
  • Elysium ApS (som är en möjlig kandidat till att bli ett joint venture med Enviro som delägare) tecknar ett hyresavtal i Danmark avseende en anläggning i Nyborg.
  • En livscykelanalys (LCA) över Enviros återvunna kimrök konstaterar att dess framställande sparar cirka 80 procent CO2-utsläpp jämfört med produktion av jungfrulig kimrök

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 13:40 CEST. 

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera