Mangold fondkommission inkluderar Enviro bland ”top picks” i nylanserad aktieportfölj

Report this content

Mangold Private Banking portföljförvaltning har inkluderat Scandinavian Enviro Systems (Enviro) bland de bolag som valts ut som ”top picks” i en nylanserad aktieportfölj som vänder sig till Mangolds kunder inom Mangold Private Banking.

Mangold Private Banking lanserar portföljen Mangold Microcap Top Picks för erbjuda sina kunder en investeringsmöjlighet i särskilt utvalda tillväxtbolag. Enligt Mangold ska portföljen bestå av minst fem microcap-bolag med ”förväntad stark kursutveckling”. Urvalet av aktier baseras på Mangolds uppdragsanalys Mangold Insight som bevakar svenska tillväxtbolag, däribland Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com  

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se  

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Mangold Private Banking portföljförvaltning har inkluderat Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) bland de bolag som valts ut som ”top picks” i en nylanserad aktieportfölj som vänder sig till Mangolds kunder inom Mangold Private Banking.
Twittra det här