Ny COO rekryteras internt på Enviro

Olov Ershag tillträder som ny COO (Chief operating officer) på Enviro efter sommaren. Olov arbetar som processingenjör på företaget sedan 2008 och har tillsammans med Enviros grundare, Bengt-Sture Ershag, bidragit till att vidareutveckla den patenterade pyrolysprocessen till kommersiell skala.

– Olov har varit en nyckelperson vid uppförandet av återvinningsanläggningen i Åsensbruk och är mycket involverad i leveransprocessens uppbyggnad och funktion. Därför är han en naturlig rekrytering då vi nu går in i skedet att bygga anläggningar åt kunder runt om i världen, säger Thomas Sörensson.

Som COO kommer Olov Ershag att operativt driva de tekniska delarna av kommande leveransprojekt tillsammans med projektledning i Sverige samt ansvara för att optimera tekniska lösningar för olika kundbehov. Olov Ershag tar även över ansvaren från nuvarande teknisk chef Elisabeth Gustafsson som efter tre år på Enviro går vidare till uppdrag inom GU Ventures.

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017 kl. 16.30 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se   
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15,
stigarne@blom.pp.se  

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se 

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera