Ny internationell däcktillverkare bekräftar positiva testresultat med EnviroCB

Utöver tidigare rapporterade positiva tester från däcktillverkare har nu ytterligare en internationell däcktillverkare bekräftat deras positiva testresultat av återvunnen kimrök, EnviroCB, från Scandinavian Enviro Systems AB (publ).

Den internationella däcktillverkaren, som har produktion i Europa, bekräftar de positiva testresultaten och kommer nu att genomföra produktionstester med en större volym återvunnen kimrök från Enviro, säger Thomas Sörensson, vd Enviro

Redan förra året rapporterade Enviro om att flera internationella däcktillverkare bekräftat mycket positiva testresultat och även godkännande av den återvunna kimröken i gummi avsett för nya däck. Därefter har efterfrågan på att genomföra tester med EnviroCB ökat, och en mindre order har levererats till Sri Lanka för produktion av industridäck. 

– Hittills är kinesiska Vanlead den enda däckproducenten som godkänt vårt material och som vi kunnat presentera med företagsnamn. Vår förhoppning är att fler ska följa dem och vilja presentera sina framgångar inom utvecklingen cirkulär ekonomi för däckproduktion. De flesta stora aktörer i branschen har tydliga mål att öka andelen återvunnet material, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, t.f styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018 kl. 18.00 CET.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar