Ny kvalitet kimrök ur sydamerikanska gruvdäck

Testerna på de sydamerikanska gruvdäck som Enviro genomfört visar nu att kimröken som utvinns håller industriell kvalitet. Kimrökens egenskaper ger dessutom vid handen att den är jämförbar med kvaliteten N330, vilket är en ny standardkvalitet för Enviro.

– Denna verifiering bekräftar värdet på de stora mängder gruvdäck som finns i Sydamerika. Dagens besked innebär att vi kommit ett steg närmare beslutet om en återvinningsanläggning i Chile, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Enviro har genomfört tester på gummiblandningar för att säkerställa kvalitet och egenskaper på den kimrök som utvunnits ur gruvdäck från Sydamerika. Den nya kimröken är jämförbar med standard N330 vilket är en mycket använd kvalitet i bland annat däck. Den kimrök som hittills utvunnits av Enviro ur vanliga fordonsdäck jämförs normalt med standarden N550.

– Syftet har varit att säkerställa att gruvdäcken kan bearbetas i vår process och att kontrollera kimrökens kvalitet och egenskaper som användbar för industrin – i båda fallen är resultaten positiva.

Testerna har utförts som en del i arbetet att etablera en återvinningsanläggning i Chile, och de positiva resultaten utgör ett steg framåt i den processen.

– Vi har nu en starkare grund att stå på när det kommer till beslut om en etablering i Chile, det är ett viktigt besked till tänkta investerare. Dessutom kan vi ur gruvdäcken få fram en ny typ av kimrök än den vi tidigare utvunnit vilket rent generellt breddar Enviros affärsmöjligheter, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel:+46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Erik Penser som certifierad advisor. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Denna verifiering bekräftar värdet på de stora mängder gruvdäck som finns i Sydamerika. Dagens besked innebär att vi kommit ett steg närmare beslutet om en återvinningsanläggning i Chile.
Thomas Sörensson, vd för Enviro.