Ny säljchef med internationellt fokus

Enviro har rekryterat ny säljchef för att driva försäljningsprocessen av främst återvunnet material snabbare framåt. Rekryteringen är en följd av flera kommersiella framsteg senaste året och ett växande intresse för bolagets framgångsrika resurs- och materialåtervinning runt om i världen.

– Med branscherfarenhet och bevisad framgång inom försäljning av komplexa produkter kommer vår nye försäljningschef arbeta för att påvisa bredden av applikationer där vårt cirkulära material är ett alternativ till fossila råvaror. Varje ny person vi tillför teamet är avgörande för företagets framgång, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

För att växla upp utvecklingen Enviro haft tack vare samarbetet med AnVa Polytech och Volvo Cars, behöver verksamheten finnas närmare kunderna för att få högre förståelse kring deras olika behov. Målsättningen med den nya rekryteringen är att öka antalet referenskunder och applikationer för Enviros återvunna material vilket stödjer försäljningen av kompletta återvinningsanläggningar.

– Vi har varit noggranna i rekryteringsprocessen för att hitta rätt profil, erfarenhet och drivkraft. Med den nye säljchefen kommer vi som bolag att fördubbla säljinsatserna och bearbeta både potentiella och befintliga samarbeten och avtal. Det är helt rätt läge för oss att öka närvaron på marknaden, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

När den nye säljchefen tillträder 1 juni kommer hans arbete på flera referenskunder för de återvunna materialen medföra att vd Thomas Sörensson i större utsträckning kan fokusera på försäljning av nya återvinningsanläggningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se 

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017 kl. 09.00 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har varit noggranna i rekryteringsprocessen för att hitta rätt profil, erfarenhet och drivkraft. Med den nye säljchefen kommer vi som bolag att fördubbla säljinsatserna och bearbeta både potentiella och befintliga samarbeten och avtal. Det är helt rätt läge för oss att öka närvaron på marknaden.
Thomas Sörensson, vd Enviro