Nya sätt att läsa våra nyheter

Nu lanserar Scandinavian Enviro Systems ett nytt ramverk att kommunicera nyheter. Vi strävar efter att göra oss själva och vår kommunikation tillgänglig för aktiemarknaden, kunder, media, samarbetspartners och övriga intressenter. Så här når vi ut med information:

  • Pressmeddelanden via pressrummet på Cision. Kurspåverkande information når ut via alla handelsplatser.
  • Övriga företagsnyheter publiceras på webbsidan.
  • Samtliga nyheter kommer att läggas ut på Twitter.
  • Företagsnyheter med internationell bäring kommer att publiceras på Linkedin.

Som en del i förändringen ersätter ovan ramverk nuvarande operativa uppdatering som hittills släppts som pressmeddelande en gång mellan varje kvartalsrapport. I det fall en sådan operativ uppdatering i form av en sammanfattande redogörelse kommuniceras framöver kommer detta ske på ett mindre återkommande och i förväg planerat sätt.

– Vi befinner oss i en spännande fas i företagets utveckling. Därför väljer vi att utveckla vår kommunikation och göra nyheter och företagsinformation tillgänglig i flera olika kanaler, säger Thomas Sörensson, vd på Enviro. 

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se 
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se   
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Erik Penser som certifierad advisor. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi befinner oss i en spännande fas i företagets utveckling. Därför väljer vi att utveckla vår kommunikation och göra nyheter och företagsinformation tillgänglig i flera olika kanaler.
Thomas Sörensson, vd för Enviro.