Uppdatering: Förhandlingarna med Vanlead

Med hänvisning till pressmeddelandet per 26 oktober 2017, ”Enviro enda slutkandidaten i kinesisk upphandling”, ger Scandinavian Enviro Systems (publ) här en uppdatering om hur förhandlingarna med Vanlead framskrider.

– En delegation från Vanlead var under förra veckan i Göteborg för att diskutera de sista tekniska delarna kring leveransomfång och site-relaterade frågor. Vi är överens om att genomföra uppdateringar av layouter och kompletteringar av tekniska underlag tills nästa möte i december, vår gemensamma ambition är att kunna påbörja projektet snarast möjligt, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

I ert senaste pressmeddelande nämndes ett tilldelningscertifikat. När får ni certifikatet?

– Det finns en myndighetsprocess i Kina kring den typen av dokument som varken vi eller Vanlead styr över, därför kan vi inte exakt veta när. Vi beräknar få det officiella dokumentet från upphandlingsprocessen, det vill säga certifikatet, inom kort och har därefter 30 dagar på oss att slutförhandla kontraktet.

Vad händer nu?

– Båda parter förbereder enligt den gemensamma aktivitetsplanen, fram tills nästa möte i Guangzhou i december. När kontraktet sedan undertecknats kan, om inget oförutsett inträffar, projektet starta omgående.

Har marknadens förutsättningar förändrats?

– Kina är idag världens största producent av kimrök, men de stänger ner många fabriker på grund av miljöskäl. Höstens prisökning på kimrök indikerar också att vi kan få en ökad efterfrågan på både anläggningar och material framöver, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se  
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se 

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl. 15.50 CET. 

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Om oss

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera