Det blåser upp till storm på arbetsmarknaden – många väntas byta jobb i höst

Report this content

Arbetslivet har under pandemin varit minst sagt annorlunda och för många har det inte varit läge att byta jobb. Nu när samhället börjar återgå till det normala väntas en stor personalrotation då många ser sig om efter något nytt, detta menar rekryterings- och interimsexperten Michael Gabrielsson.

I januari 2021 uppgav 41 procent att de överväger att byta arbetsgivare och 15 procent att de vill byta arbetsgivare inom en snar framtid. Detta visar den internationella rapporten Work Trend Index från Microsoft. I samband med att restriktionerna hävs och att fler återvänder till arbetsplatsen väntas dessa nu i stor utsträckning byta arbetsgivare.

- I och med att många under pandemin varken har träffat chefer eller kollegor kan vi se att lojaliteten mot arbetsgivaren minskat. Tidigare under pandemin har det varit för osäkert att byta jobb, men nu när ekonomin är mer stabil och det rör sig på arbetsmarknaden lockas fler till att ta steget och byta jobb, säger Michael Gabrielsson rekryterings- och interimsexpert på Scandinavian Executive.

- Vi ser även ett missnöje bland medarbetare som tvingats tillbaka till arbetsplatsen av sina arbetsgivare när Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hemarbetare upphört. Dessa som under pandemin har utvecklat sina kunskaper i digitalt arbete och haft större frihet i att arbeta hemifrån, väljer nu att söka sig till företag med ett mer flexibelt arbetssätt, fortsätter Michael Gabrielsson.

De som väntas byta arbetsgivare är främst inom ledande positioner eller med nyckelroller som till exempel specialister inom ekonomi, HR, IT men även ledande befattningar som HR-chefer, linjechefer och CFO. Kompetenser vars brist kan leda till besvärliga konsekvenser för arbetsgivarna.

- Vi ser en betydligt ökad efterfrågan på interimskonsulter för att täcka upp just ledande positioner och nyckelroller. Dessa positioner är särskilt svåra att ersätta då det är större konkurrens om dessa på marknaden. En sådan rekryteringsprocess tar dessutom lång tid vilket innebär att en del anställda under en tid får ta dubbla arbeten. Detta leder ofta till en stress och press hos såväl anställda som arbetsgivare vilket på sikt riskerar att leda till fler uppsägningar, säger Michael Gabrielsson rekryterings- och interimsexpert på Scandinavian Executive.

För mer information, kontakta:

Michael Gabrielsson
073–503 83 20
michael.gabrielsson@scandinavianexecutive.se 

Om Scandinavian Executive

Scandinavian Executive har många års erfarenhet av att matcha rätt kandidat med rätt verksamhet eller projekt. Scandinavian Executive tror på effektiva processer, med transparens och utan krångel, och arbetar med ett kvalificerat urval från ett nätverk med över 4000 interimskonsulter. Dessa är tillgängliga för antingen tidsbegränsade uppdrag eller som rekrytering efter interimsuppdrag.

Läs mer på vår hemsida.

Taggar:

Media

Media