Dela

Om oss

Vi är en oberoende logistikleverantör med säte i Sverige. Med nätverk av partners och agenter runt om i världen erbjuder Scandinavian Shipping & Logistics ett omfattande utbud av logistiklösningar. Företaget har kontor i Göteborg, Norrköping och Helsingfors. www.scandinavianshipping.se

Länkar

Citat

Genom förvärvet blir vi starkare på godstransporter till länder som kan vara mycket komplicerade att leverera till
Björn Eklund, ägare av Scandinavian Shipping & Logistics
Uppköpen är bra investeringar, där de tre företagen bildar en starkare helhet tillsammans. Vi har ett långsiktigt perspektiv och satsar på en hållbar tillväxtresa med hänsyn tagen till både personal och affärer
Björn Eklund, ägare av Scandinavian Shipping & Logistics
Vi arbetar med marknader som kan vara mycket komplexa. Det ställs höga kunskapskrav kring dokumentation och lokal byråkrati. Exempelvis har vi spetskompetens gällande biltransporter för gods till Östeuropa och Ryssland medan Scandinavian Shipping & Logistics är särskilt starka på sjö-, projekt- och järnvägstransporter. Bolagen kompletterar varandra och vi har rätt förutsättningar att växa gemensamt
Jim Unbeck, vd CR Cargo International
Med vår nya kapacitet bygger vi en bolagsstruktur som är tillräckligt stor för att attrahera, behålla och utveckla medarbetarna framåt. Det blir även enklare att expandera och etablera oss i fler länder, om vi så skulle önska, de kommande åren
Björn Eklund, ägare av Scandinavian Shipping & Logistics
Genom att förena våra bolag kan vi erbjuda ännu bättre förutsättningar för kundanpassade transportlösningar. Särskilt Spanien, Portugal och Italien är länder där vi stärker vår roll. Vi fördjupar även vår spetskompetens kring tullfrågor gällande lagar och hantering av dokument åt våra kunder
Björn Eklund, ägare av Scandinavian Shipping & Logistics
För oss är det ett viktigt steg framåt. Båda företagen blir starkare tillsammans än var för sig. Därför är målet att bilda en större helhet, där såväl bolag som personal fortsätter att utvecklas
Pär Sundblad, vd Scandinavian Shipping & Logistics
Att få en stark ägare med en tydligt uttalad tillväxtstrategi om att expandera ger både våra befintliga kunder och medarbetare nya möjligheter. Vi kommer till en professionell logistikmiljö anpassad för både små och stora kunder, där vår kompetens från start kan appliceras i verksamheten. Vi kommer även fortsatt ha stort kundfokus inom våra nuvarande affärsområden
Kenneth Andersson, en av ägarna till Unitrans
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp