Fossilfri energiförsörjning i hela Scanias globala produktion

Scania tillkännager i dag att samtliga dess tio produktionsanläggning runtom i världen nu försörjs med fossilfri el, det mål som satts till 2020. Den sista stora produktionsanläggningen att fasa ut fossil energi är Scanias produktion i Tucumán, Argentina, får el från en vindkraftsanläggning.

– Vi har arbetat målmedveten och kraftfullt för att nå målet om noll fossilenergi i vår industriella verksamhet, säger Leif Borgstedt, senior energirådgivare på Scania. Vi upphandlar el från ett flertal leverantörer som uppvisar Guarantees of Origin och andra liknande certifikat som säkerställer att elen kommer från förnybara energikällor som vatten-,vind- eller solkraft.

An de tio produktionsanläggningarna ligger tre i Sverige, två i Nederländerna och en vardera i Argentina, Brasilien, Finland, Frankrike och Polen. Tillsammans använder de årligen cirka 450 000 MWh. Övergången till fossilfri el motsvarar en årlig minskning på 33 000 ton CO2e. Förra året tillverkade Scania 91 700 lastbilar, 7 800 bussar samt 10 200 industri- och marinmotorer.

– Scania är inne på en ambitiös resa för att minska sitt klimatavtryck and har anammat vetenskaplig förankrade mål, Science Based Targets, som sin ledstjärna för de kommande åren, säger Andreas Follér, Scanias hållbarhetschef. Dessa omfattar inte bara våra egna verksamheter utan inbegriper även mål för de utsläpp som indirekt sker när våra produkter används.

Till 2025 har Scania satt som mål att halvera sina CO2-utsläpp jämfört med 2015, både i den industriella och den kommersiella verksamheten. Samma minskning ska ske inom landtransporterna beräknad på transporterat ton.

– Att vi nu har fasat ut fossil el i vår industriella verksamhet är en milstolpe i vår pågående klimatresa och ett tydligt uttryck för vår målmedvetenhet i att nå de vetenskapligt förankrade mål som vi har satt, förklarar Andreas Follér.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Follér, Hållbarhetschef, Scania
Tel: +46 8 553 700 34
E-post: andreas.foller@scania.com 

Karin Hallstan, Presschef, Scania
Tel: 076 842 81 04
E-post: karin.hallstan@scania.com 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2019 levererade vi 91 700 lastbilar, 7 800 bussar samt 10 200 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 152 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 51 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.