Innovativt Scania ledande inom patentansökningar

Report this content

Scania uppvisar återigen en hög innovativ förmåga genom det stora antalet patentansökningar och godkända patent. Under 2017 registrerade Scania 243 patentansökningar hos Patent- och registereringverket, mer än något annat svenskt företag. Under förra året fick Scania hela 295 patent godkända, överlägset mest i Sverige

­– Det är ett tydligt tecken på Scanias innovativa förmåga, säger Claes Erixon, ansvarig för forskning och utveckling på Scania.

– Scania siktar på att vara ledande inom övergången till ett hållbart transportsystem och med det i åtanke utvecklar vi kontinuerligt våra tjänster och tekniska lösningar.

Den övervägande delen av patentansökningarna avser styrsystem för fordon, med tonvikt på förbättrade funktioner för farthållning samt växlingsstrategier. En fjärdedel av ansökningarna gäller uppkopplade och självkörande fordon.

– Vi gjorde stora framsteg under 2017 och under 2018 fortsätter vi att utforska de enorma möjligheter digitalisering och big data ger.

För mer information, kontakta:

Stina Sjögren Paulsson, Head of Patent Department, Scania
Tel: 0707-78 53 32, e-post: stina.sjogren_paulsson@scania.com

Taggar: