Premiär för första internationella biogasbussen

Report this content

• I ett samarbete mellan Scania, bussoperatören Flixbus och gasleverantören Gasum, kommer den första långdistansbussen som kör på biogas börja trafikera rutten Stockholm-Oslo.

• Med flytande biogas (LBG), kommer bussen att minska klimatpåverkan och bidra till fossilfria transporter mellan de båda nordiska huvudstäderna.

Biogas används för närvarande i komprimerad form främst av stadsbussar, bilar och lätta transportfordon, men har hittills inte varit lika konkurrenskraftigt för tunga långväga transporter. Under de senaste åren har teknologi utvecklats för att kyla biogasen till cirka minus 160 grader Celsius så att den blir flytande och därmed mer energität. Detta öppnar möjligheten att använda gasen för tunga transporter, både till lands och till sjöss.

Tillgången på biogas kommer att förbättras snabbt i hela Europa, inte minst efter EU:s beslut att göra tankställen tillgängliga längs de viktigaste europeiska vägnäten (TEN-T).

”Som den första långdistansbussen som drivs av biogas är detta förmodligen den mest hållbara busslösningen idag”, säger Johan Ekberg, chef för Scania Buses & Coaches kundenhet. 

Fördelarna med den flytande biogasen är många: den är fossilfri, förnybar, lokalt producerad och minskar utsläppen. Genom att byta till lokalt producerad flytande biogas som bränsle i långväga lastbilar och bussar, minskar operatörerna både sin egen och sina kunders klimatpåverkan med mer än 90 procent. Luftkvaliteten i allmänhet påverkas också positivt genom minskade utsläpp av partiklar och kväveoxider (NOx). Dessutom gynnar de tystare fordonen både förare, passagerare och samhället i stort.

”Biogas är inte bara bränslet med de lägsta koldioxidutsläppen - det löser också lokala avfallsproblem, skapar lokala arbetstillfällen och återför kol och näringsämnen till jorden. Biogas är den cirkulär ekonomins schweiziska armékniv”, säger Jonas Strömberg, Hållbarhetschef på Scania.

Redan idag är 17 procent av Europas gasnät biogas och andelen stiger snabbt, vilket aktivt bidrar till minskade koldioxidutsläpp. I Sveriges fordonsgasnät är biogasandelen idag hela 95 procent.

”Biogas kommer att vara ett av de viktigaste verktygen för utfasningen av fossila bränslen för tunga transporter över långa avstånd. Hälften av Europas tunga gasflotta kan drivas av biogas 2025”, avslutar Jonas Strömberg.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Ekberg, Chef för kundenheten, Scania Buses & Coaches
Telefon: +46 70 081 09 45
E-post: johan.ekberg@scania.com

Jonas Strömberg, Hållbarhetschef, Scania Sustainable Transport Solutions
Telefon: +46 70 787 27 11
E-post: jonas.stromberg@scania.com 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.