Sanpellegrino minskar utsläpp och buller med gasdrivna lastbilar från Scania

Genom den nya flottan med gasdrivna Scania R 410 genomför Grupo Sanpellegrino numera samtliga skytteltransporter från källan i San Pellegrino Terme till dess logistikcenter i Madone med gasfordon.

Under 2018 producerade Sanpellegrino 1,5 miljarder flaskor med mineralvatten för export till mer än 150 länder. Den starka tillväxten de senaste åren fortsätter och nu i vår påbörjas en omfattande utbyggnad av produktionsanläggningen. Detta medför fler transporter till och från källan på smala och krokiga vägar i alpdalarna kring Bergamo. Varje dag kör 300 lastbilar till och från anläggningen, dygnet runt alla dagar i veckan.

Med tanke på produktionsökningen, tog företaget och dess logistikleverantör Koiné kontakt med Scania för att finna mer hållbara lösningar.

– Lastbilarna som drivs med flytande gas är ett viktigt inslag för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet, säger Maura Sartore, Head of Supply Chain South Europe, Nestlé Waters.

Sanpellegrino understryker att den nya transportverksamheten är en del i företagets hållbarhetsstrategi som bland annat inneburit att vattenförbrukningen årligen minskats med 200 000 kubikmeter och att enbart förnybar el används.

– Leveransen till Sanpellegrino tillsammans med Koiné visar vikten av att ta nya grepp för ökad hållbarhet och av att tillsammans arbeta för att påskynda övergången till ett mer hållbart transportsystem, säger Franco Fenoglio, VD för Italscania.

Utöver en sammanlagt årlig CO2-minskning med 500 ton, ger gasmotorn en betydande bullerminskning jämfört med dieselmotorn. Eftersom Sanpellegrino i stor utsträckning schemalägger transporter nattetid för att undvika köer till Madone, 35 kilometer från produktionsanläggningen, har detta varit ett starkt argument. Av de totalt 80 000 lastbilar som årligen hämtar last i San Pellegrino kör tre fjärdedel till logistikcentret.

– Sanpellegrino är en av våra största arbetsgivare och de boende i kommunen är givetvis glada över att verksamheten och sysselsättningen ökar, säger Guiliano Ghisalberi, borgmästare i kommunen Zogno. Samtidigt finns en oro för mer trafik, buller och föroreningar. Vi är därför otroligt glada för övergången till gaslastbilar.

Totalt har Koiné nu 50 gasdrivna Scania R 410 i drift, varav merparten kommer att användas för Sanpellegrino. Intresset för att börja använda flytande gas i tunga lastbilstransporter ökar snabbt i Italien. I dag finns 39 tankstationer för flytande naturgas (LNG) och ytterligare 25 är projekterade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Hallstan, Head of Corporate Communications & PR

Tel: 076 842 81 04

E-post: karin.hallstan@scania.com 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.