Scania återupptar tillverkning och försäljning av V8

Scania har påbörjat den krävande processen att återuppta produktionen av tidigare beställda V8-lastbilar samt industri- och marinmotorer. En utdragen strejk vid en av Scanias främsta leverantörer av gjutgods tvingade företaget att tidigare i år införa leverans- och orderstopp.

– Leveransavbrottet är sannolikt den värsta störning på flera decennier som företaget drabbats av, säger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President och chef för Scania Trucks. Jag vill verkligen tacka våra kunder för det stora tålamod och förståelse de visat oss i denna svåra situation. Nu kommer vi på Scania att göra allt för att återgå till ett normalt läge och leverera V8-lastbilar och motorer så snart som möjligt.

Scania har försäkrat sig om ett begränsat men regelbundet och jämt inflöde av motorblock som utgör grunden för V8-produktionen i Södertälje. Produktionsstörningar av denna omfattning leder till stora utmaningar inom logistiken och är tidskrävande att åtgärda.

– Det kommer därför att finnas en fortsatt osäkerhet under de kommande veckorna innan vi har hela bilden klar för oss och kan trappa upp produktionen, förklarar Alexander Vlaskamp. Men vi är fast beslutna att successivt öka produktionen med målet att under hösten fastställa ett hållbart leveransschema för inneliggande beställningar. Samtidigt kommer vi gradvis att öppna upp för nya beställningar. Hela situationen uppstod i ett läge där vi redan hade fullt upp med att tillverka V8-enheter och jag kan bara beklaga att detta drabbat Scanias lojala kunder.

Scanias V8-motorer för den nya lastbilsgenerationen, liksom industri-och marinmotorer, tillverkas i Södertälje. Motorprogrammet omfattar fyra varianter med effekter från 520 till 730 hk (och även högre för marinmotorer). Scanias första V8 på 350 hk lanserades 1969, och de legendariska motorerna firar alltså 50 år 2019.

För mer information kontakta:

Örjan Åslund, Product Affairs, Scania Trucks, tel 070 289 83 78, e-post orjan.aslund@scania.com 

Scania is a world-leading provider of transport solutions. Together with our partners and customers we are driving the shift towards a sustainable transport system. In 2017, we delivered 82,500 trucks, 8,300 buses as well as 8,500 industrial and marine engines to our customers. Net sales totalled nearly SEK 120 billion, of which about 20 percent were services-related. Founded in 1891, Scania now operates in more than 100 countries and employs some 49,300 people. Research and development are concentrated in Sweden, with branches in Brazil and India. Production takes place in Europe, Latin America and Asia, with regional production centres in Africa, Asia and Eurasia. Scania is part of Volkswagen Truck & Bus AG soon transforming into TRATON AG. For more information visit: www.scania.com.

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.