Scania bokslutskommuniké januari–september 2017

Report this content

Scanias nettoomsättning steg till rekordhöga 119,7 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Leveranser av lastbilar nådde den högsta nivån någonsin och efterfrågan på nya lastbilsprogrammet var god. Högre fordons- och servicevolymer påverkade resultatet positivt och motverkade högre kostnader för drift av dubbla produktprogram, begränsningar i leverantörskedjan och en ogynnsam marknadsmix.

Sammanfattning av helåret 2017  

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till MSEK 12 434 (10 124)

• Rörelseresultatet, uppgick till MSEK 12 434 (6 324)

• Nettoomsättningen ökade med 15 procent till MSEK 119 713 (103 927)

• Kassaflödet uppgick till MSEK 5 701 (3 427) för Fordon och Tjänster

Kommentar av VD Henrik Henriksson:  

“Scanias nettoomsättning steg till rekordhöga 119,7 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Leveranser av lastbilar nådde den högsta nivån någonsin och efterfrågan på nya lastbilsprogrammet var god. Högre fordons- och servicevolymer påverkade resultatet positivt och motverkade högre kostnader för drift av dubbla produktprogram, begränsningar i leverantörskedjan och en ogynnsam marknadsmix. Rörelseresultatet 2017 uppgick till 12,4 miljarder kronor, vilket gav en rörelsemarginal på 10,4 procent. Under 2017 översteg orderingången för första gången 100 000 fordon, tack vare den nya lastbils-generationen och vår globala räckvidd. Orderingången för lastbilar steg med 30 procent jämfört med föregående år. Den goda efterfrågan på lastbilar fortsatte i stora delar av Europa. I Eurasien fortsätter Rysslands starka återhämtning. Utvecklingen i Latinamerika är positiv med fortsatt god efterfrågan i Argentina och en svag förbättring i Brasilien. I Asien ökade efterfrågan främst i Iran och Kina. Orderingången för bussar ökade med 11 procent, främst relaterat till Ryssland och Iran. För affärsområdet Engines var orderingången stark i alla segment. Tillväxten i servicevolym fortsätter och intäkterna uppgick till rekordhöga 23,7 miljarder kronor, en ökning med 10 procent (8 procent i lokala valutor). Över 300 000 uppkopplade fordon i flottan möjliggör för Scania att ständigt kunna utveckla erbjudandet till kund med allt effektivare tjänster för förbättrad lönsamhet. Financial Services redovisade sitt högsta rörelseresultat någonsin på 1,3 miljarder kronor och kreditförlusterna är på alltjämt låga nivåer. Introduktionen av den nya lastbilsgenerationen fortsätter. Med lanseringen av lastbilar för fjärrtrafik, bygg- och anläggning och nu senast lastbilar för stadstrafik har Scania visat upp alla produkter i nya lastbilsfamiljen. Hos de nya bränsleeffektiva fordonen märks förbättrad körbarhet, säkerhet, ergonomi, komfort och en ännu bättre totalekonomi. Under 2017 levererades över 13 000 lastbilar ur Scanias nya lastbilsprogram. Med en genomsnittlig sänkning i bränsleförbrukning på över fem procent per fordon, uppskattas besparingar på över 30 000 ton i totala globala CO2-utsläpp. Under fjärde kvartalet lanserade Scania även en banbrytande 13-liters Euro 6-gasmotor avsedd för fjärrtrafik och visade upp sin nya Scania Citywide Low Floor buss som drivs helt elektriskt.“

Kontaktpersoner
Susanna Berlin

 Investor Relations               

Tel. +46 8 553 861 12

mobil tel. +46 70 086 05 02

Erik Ljungberg

Corporate Relations

Tel. +46 8 553 835 57

mobil tel. +46 73 988 35 57

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media