Scania bygger extremtung och extralång eldriven lastbil åt Jula Logistics

Report this content

Det svenska familjeföretaget Jula Logistics använder en 32-meters Scanialastbil som High Capacity Transport för att kunna lasta mer gods per körning och därmed sänka sina utsläpp. Nu tar de nästa steg: det gigantiska ekipaget ska drivas med el. Detta är det senaste exemplet på en hållbar transportlösning som Scania utvecklar i nära samarbete med en framåtsträvande kund.

Europeiska lastbilar kan transportera ca 40 ton och ta med en container på drygt 12 meter. Sedan 2015 använder Jula Logistics ett fordon som är dubbelt så stort, vilket innebär att den tar med sig två containrar och mäter 32 meter. Detta fordon har en totalvikt med last och släp på upp till 64 ton. Genom att frakta mer gods per körning och minska antalet turer mellan lager och omlastningscentral varje dag gör Jula en besparing av energi och utsläpp på 70 procent per transporterad enhet. Nu ska ekipaget drivas med el och planeras att driftsättas under första halvåret 2022.

– Vi använder intermodala transporter, där varorna anländer med båt till Göteborg och lastas om till tåg som åker till Falköping. Därifrån fraktas godset med lastbil den sista sträckan till vårt lager i Skara. Att nu göra denna transportkedja ännu mer hållbar genom att använda en eldriven lastbil med laddning från de solpaneler vi kommer bygga på vårt lager är givetvis fantastiskt, säger Lennart Karlsson, VD Jula Logistics. 

Samarbetet med Jula Logistics ligger helt i linje med hur Scania driver omställningen till hållbara transporter. 
– I vår strävan mot nollutsläpp och för att nå våra klimatmål krävs elektrifiering. Ett nära partnerskap med andra aktörer som delar våra värderingar är viktigt för att det ska ske i den hastighet som är nödvändig. Vi kan inte göra det på egen hand, och Jula Logistics är en uppskattad partner som tar stort ansvar för klimatet, säger Fredrik Allard, chef för E-mobility på Scania.

Scania arbetar med både prototyper och nya affärsupplägg, och tillsammans med kunder och andra partners simuleras och driftsätts framtidens lösningar. Den lösning som Scania bistår Jula Logistics med innebär att efter en laddning kan det extra långa och tunga fordonet gott och väl köra ett par gånger tur och retur från omlastningen i Falköping till lagret i Skara, en sträcka på ca 6 mil. 

– Den nya extremlånga och tunga el-lastbilen är ett tydligt exempel på hur en nära dialog med kunden gör att vi tidigt kan ta fram ett specifikt fordon för ett kundbehov även för en modell som inte finns i serieproduktion, säger Allard.

Detaljerad energiåtgång, optimerade ruttscheman och laddningsbehov är på förhand minutiöst simulerat för detta transportflöde. Driftsättningen av ekipaget har en positiv effekt från dag ett i omställningen av Jula-koncernens distributionsflöde. En viktigt del i samarbetet med Jula Logistics blir dessutom att optimera laddningsprocessen, relaterad infrastruktur och hela flödet över tid.

– Samarbetet med Scania visar att detta är tekniskt möjligt men här behövs också skapas en långsiktig möjlighet för att driva dessa längre fordonen som får med sig mer gods i den sista sträckan i vårt intermodala flöde, säger Karlsson.

Scania och Jula-koncernen satsar på ett långsiktigt partnerskap med omfattande elektrifiering av de transportflöden Jula Logistics kontrollerar. Elektrifieringen av 32-meterslastbilen är bara början. 


För mer information, vänligen kontakta:
Karin Hallstan, Head of Corporate Communications, Scania
Telefon: +46 76 842 81 04
E-post: karin.hallstan@scania.com 

 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.