Scania delårsrapport januari–juni 2021

Report this content

Återhämtningen har fortsatt under årets andra kvartal och såväl orderingång som leveranser steg kraftigt i jämförelse med föregående år.

Sammanfattning av de sex första månaderna 2021

•    Nettoomsättningen ökade med 28 procent till MSEK 74 776 (58 469)
•    Rörelseresultatet ökade med 246 procent till MSEK 9 733 (2 813)
•    Kassaflödet uppgick till MSEK 3 661 (1 867) för Fordon och Tjänster
•    I andra kvartalet 2021 ökade nettoomsättningen med 54 procent till MSEK 39 068 (25 418) och rörelseresultatet ökade till MSEK 5 076 (-192)

Kommentar av VD Christian Levin:

“Återhämtningen har fortsatt under årets andra kvartal och såväl orderingång som leveranser steg kraftigt i jämförelse med föregående år. Scania levererade ett starkt resultat med en rörelsemarginal på 13,0 procent både i andra kvartalet och för första halvåret 2021.
 
Scania har lyckats undvika oplanerade produktions-stopp även under andra kvartalet trots en fortsatt mycket ansträngd situation med komponentbrist i leveranskedjan. Samarbetet mellan leverantörer, medarbetare och facket – alla med fullt fokus på Scanias kärnvärde ”kunden först” – har varit framgångsrikt och tack vare en god dialog med våra kunder har vi hittat lösningar för att minimera en negativ påverkan på leveranserna till dem. Vi ser dessvärre inte att bristen på halvledare kommer att vara över i närtid utan är något vi fortsatt måste parera.
 
Att våra kunders transportaktivitet är hög kan vi både mäta genom driftsdata från uppkopplade fordon och se i orderingången på lastbilar. Aktiviteten på den globala bussmarknaden är fortsatt låg på grund av pandemin vilket avspeglas i efterfrågan på turist- och långfärds-bussar. För Power Solutions är efterfrågan fortsatt hög. Serviceaffären fortsätter att växa och Scania har lyckats hålla majoriteten av verkstäderna öppna för våra kunder under både andra och tredje vågen av pandemin. För Financial Services är trenden positiv i antal nya finansierade fordon och likaså avseende våra kunders betalningsförmåga.
 
Vi har passerat en milstolpe under andra kvartalet med över 500 000 uppkopplade fordon. Majoriteten av Scanias fordonsflotta som rullar på omkring 100 marknader är nu uppkopplad. Datainsamlingen från ett så stort bestånd ger en värdefull insikt i kundbeteende och möjliggör analys av våra produkter i drift. Informationen är avgörande för Scanias förmåga att leverera hållbara transportlösningar, inte bara genom att vi kan vässa tjänsteerbjudandet till kund som hjälper dem att minska koldioxidutsläppen. Vi kan även följa fordonen baserat på motor- eller bränslekategorier. På så vis följer vi upp Scanias vetenskapligt förankrade klimatmål (Science Based Targets) - likväl som våra kunder kan följa upp sina egna klimatmål. 
 
Steg för steg gör vi nya landvinningar avseende hållbara transporter. Vi har kommunicerat till våra kunder att det kommer en helt ny, än mer bränslesnål plattform för förbränningsmotorer inom en snar framtid. Att fokusera på energieffektivitet i konventionella drivlinor och öka andelen biobränsle, samtidigt som vi trappar upp försäljningen av elfordon är vägen framåt för att nå våra klimatmål. Utrullningen av Scanias helelektriska lastbilar pågår och vi har nu integrerat vår produktion av elfordon på samma produktionslinor som fordon med förbränningsmotorer.
 
Vår ägare TRATON GROUP har nyligen tillsammans med Daimler Truck och Volvo Group undertecknat ett samförståndsavtal med planen att installera och driva ett publikt ladd-nätverk med hög kapacitet för batteridrivna elektriska tunga lastbilar för fjärrtransporter och bussar i Europa. Genom samarbeten som detta påskyndar vi skiftet till ett hållbart transportsystem. En pusselbit som dock fortfarande kräver mer arbete och stöd från politiken är elförsörjning från förnybara energikällor och utbyggnad av elnätet.” 

 

Kontaktpersoner

Susanna Berlin 
Financial and strategic communications 
Tel. +46 8 553 861 12
Mobil tel. +46 70 086 05 02
 
Karin Hallstan
Head of Corporate Communications and PR
Tel. +46 8 553 852 10
Mobil tel. +46 76 842 81 04


 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media