Scania delårsrapport januari–september 2019

Scanias nettoomsättning för de nio första månaderna 2019 uppgick till 113,8 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.

Sammanfattning av de första nio månaderna 2019

  • Under en timme i september stoppades arbetet på Scanias anläggningar globalt i syfte lära 52 000 anställda mer om klimatförändringar och diskutera företagets hållbarhetsarbete
  • Rörelseresultatet steg med 37 procent och uppgick till MSEK 13 889 (10 153)
  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till MSEK 113 815 (98 674)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 7 531 (-78 ) för Fordon och Tjänster

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

“Scanias nettoomsättning för de nio första månaderna 2019 uppgick till 113,8 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Resultatet för de nio första månaderna 2019 steg till MSEK 13 889 vilket gav en rörelsemarginal på 12,2 procent. Högre fordons- och servicevolymer bidrog positivt, likaså valutaeffekter och en gynnsam marknadsmix. Arbetet med att fasa ut kostnader som varit hänförliga till produktionen av dubbla lastbilsprogram har gett resultat. Bolaget går starkt och kostnadsläget i produktion som var hänförligt till produktionen av dubbla lastbilsprogram har stadigt förbättrats för varje kvartal. De åtgärder som satts in för att långsiktigt sänka det förhöjda kostnadsläget relaterat till nya lastbilsgenerationen fortgår.

Efterfrågeläget är nu svagare än tidigare och orderingången för lastbilar sjönk med 8 procent under de nio första månaderna 2019, jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan på lastbilar i Europa har mattats av då det råder en osäkerhet hos våra kunder kring marknadsutvecklingen. I Latinamerika fortsätter återhämtningen men i en långsam takt. Osäkerheten relaterad till global handel fortsätter att påverka orderingången i Asien och Eurasien negativt. Efterfrågan på bussar har under de nio första månaderna 2019 varit något lägre än motsvarande period föregående år. Likaså för affärsområdet Engines är efterfrågan på en lägre nivå främst hänförligt till en minskad orderingång i Asien. Scanias globala produktionssystem anpassas löpande till efterfrågeläget, vilket innebär att vi successivt måste anpassa bemanningen. Vi ser även över de konsulttjänster som tillsatts för en rad projekt.

Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga 21,5 miljarder SEK, en ökning med 10 procent. Financial Services redovisade ett rörelseresultat på 1 108 miljoner kronor.

Vid den brasilianska fordonsmässan FENATRAN i oktober tilldelades Scania den prestigefyllda utmärkelsen Truck of the Year för den nya lastbilsgenerationen.

På Busworld i oktober premiärvisades nya Scania Citywide – vår första serieproducerade helelektriska buss för stadskörning och den första modellen i vår nya bussgeneration. Elektrifierade bussar och lastbilar kommer att spela en avgörande roll för att uppnå ett fossilfritt transportsystem i det långa perspektivet. Om vi ska ha en chans att uppnå Parisavtalets överenskommelse krävs dock lösningar med förnybara bränslen för att överbrygga perioden fram till brytpunkten för ett fullt elektrifierat transportsystem. Scania har sedan länge satsat på att kunna erbjuda en bred palett av transport- och kollektivtrafiklösningar där fordonen drivs på förnybara bränslen.” 

Kontaktpersoner

Susanna Berlin
Investor Relations               
Tel. +46 8 553 861 12
Mobil tel. +46 70 086 05 02

Karin Hallstan
Head of Corporate Communications and PR
Tel. +46 8 553 852 10
Mobil tel. +46 76 842 81 04

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com. 

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.