Scania delårsrapport januari–september 2021

Report this content

Den globala återhämtningen har fortsatt under årets första nio månader om än i svagare ökningstakt under tredje kvartalet.

Sammanfattning av de nio första månaderna 2021
•    Nettoomsättningen ökade med 21 procent till MSEK 107 594 (88 843)
•    Rörelseresultatet ökade markant och uppgick till MSEK 12 806 (5 249)
•    Kassaflödet uppgick till MSEK 1 776 (3 358) för Fordon och Tjänster
•    I det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 8 procent till MSEK 32 818 (30 374) och rörelseresultatet ökade med 26 procent till MSEK 3 073 (2 436)

Kommentar av VD Christian Levin:
“Den globala återhämtningen har fortsatt under årets första nio månader om än i svagare ökningstakt under tredje kvartalet. För våra kunder har transportaktiviteten varit fortsatt hög under perioden och efterfrågan på Scanias produkter och tjänster var god på i stort sett alla marknader. 

Scania lyckades länge hålla i gång produktionen och mota bort oplanerade stopp orsakade av komponent-brister. Under tredje kvartalet blev vi till sist tvungna att periodvis dra ner volymen i produktion till följd av pandemirelaterade störningar hos våra under-leverantörer med följdeffekter på vår försörjningskedja. Det ledde till ett volymbortfall av framförallt lastbilar. Komponentbristen har också orsakat ökade kostnader i våra försörjnings- och leveransflöden. Både försäljning och resultat har påverkats negativt av störningarna under tredje kvartalet. Med flexibilitet och en förmåga att snabbt dra ner kostnader har vi ändå lyckats leverera ett starkt resultat och en klar förbättring från jämförelseperioden 2020 som var hårt drabbad av pandemin. Än är lösningen på halvledarbristen inte här men vi fortsätter parera situationen med hjälp av en snabbrörlig produktionsplaneringsprocess och transparens i dialogen med våra kunder och underleverantörer. 

Leveranser av nya fordon har haltat men serviceaffären har fortsatt starkt. Data från våra uppkopplade fordon visar att när nya fordon dröjer, nyttjas flottornas äldre fordon mer flitigt vilket bidrar positivt till serviceaffären. Under årets första nio månader ökade serviceintäkterna med 14 procent i lokal valuta. Financial Services redovisade ett starkt resultat och betalningsförmågan hos våra kunder är tillbaka på samma nivå som före pandemin på de flesta marknaderna. 

Generellt ser vi nu en god efterfrågenivå på fordon. På lastbilssidan återspeglas detta inte fullt ut i orderingången, i avvaktan på introduktionen av Scanias nya Euro 6-serie och som ett resultat av de för närvarande långa ledtiderna.

Utsikterna för affärsklimatet framåt är svåra att förutspå med en del osäkerhet inom den globala ekonomin. Därtill fortsatt pandemi, komponentbrist och en politisk osäkerhet med ansträngda handelsrelationer. En ökad medvetenhet kring klimatrisker och dess konsekvenser påverkar också sentimentet. Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC kom som en väckarklocka från vetenskapen – den starkaste varningen hittills om att vi har nått en brytpunkt. 

Som upptakt till COP26 i Glasgow i november har Scania kommit samman med andra företag, organisationer och regeringar i en rad aktiviteter för att staka ut vägen framåt. Scania har exempelvis gått med i The Climate Pledge och är nu ett av bolagen som strävar mot att bli klimatneutralt 10 år tidigare än Parisavtalet. Vi deltog även i diskussionen vid FN:s Climate Week nyligen och har i samarbete med en rad multinationella bolag signerat ett öppet brev till G20-regeringarna. 

Budskapet är glasklart – vi behöver göra mer för att begränsa global uppvärmning. Vi kan redan nu uppnå klimatneutralitet till 2040. Tung kommersiell transport är inte längre en sektor som är svår att ställa om. Vi vet hur vi ska minska våra utsläpp och vi har tekniken. Redan år 2023 kommer Scanias lastbilar kunna frakta 40 ton i fyra timmar på 45 minuters laddning. Nu behöver vi få stödet från beslutsfattarna i form av riktlinjer och infrastruktursatsningar för att kunna göra verklighet av visionen om nollutsläpp.” 

Susanna Berlin 
Financial and strategic communications 
Tel. 08-553 861 12
Mobil 070-086 05 02

Karin Hallstan
Head of Corporate Communications and PR
Tel. 08-553 852 10
Mobil 076-842 81 04

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media