• news.cision.com/
  • Scania/
  • Scania fastställer ramverk för gröna obligationer som stöd för hållbara transporter

Scania fastställer ramverk för gröna obligationer som stöd för hållbara transporter

Report this content

Scania har framgångsrikt kvalificerat sig som utgivare av gröna obligationer för att påskynda övergången till ett hållbart transportsystem, efter en oberoende bedömning av dess ramverk för gröna obligationer.

– Vi är väldigt stolta att nu ansluta till den grupp av framåtriktade företag som kvalificerat sig för finansiering via gröna obligationer, säger Scanias finanschef Johan Haeggman. Scania satsar starkt på att driva övergången till ett fossilfritt transportsystem och genom gröna obligationer kan vi påskynda förändringen. Vi är väl medvetna om att avveckla fossilberoendet i hela världen under de kommande åren kräver samarbeten över flera sektorer, däribland med finansbranschen.

Ramverket för gröna obligationer utgör grunden för att identifiera, välja, säkra och redovisa projekt som kan finansieras med likvider från gröna obligationer. Det väletablerade norska institutet CICERO Shades of Green har bedömt Scanias ramverk som mörkgrönt, vilket ges till projekt och lösningar som bidrar till ett långsiktigt mål om en framtid med låga CO2-utsläpp och ett hållbart klimat.

Scania har antagit långtgående vetenskapligt förankrade CO2-reducerande mål som godkänts av Science Based Target initiative. De omfattar att från basåret 2015 till 2025 halvera CO2-utsläppen från den egna verksamheten liksom att nå en 20-procentig minskning av utsläppen från Scanias lastbilar, bussar och motorer i drift. Dessa står för 95 procent av Scanias miljöpåverkan. Scania har redan nått 2020-målet att samtliga dess tio stora produktionsanläggningar runtom i världen ska drivas med fossilfri el.

– Hela ekosystemet av transporter har den gigantiska uppgiften att under en enda generation gå från att vara helt beroende av olja till fossilfria transporter, säger Andreas Follér, Scanias hållbarhetschef. Även om detta kan tyckas nästan övermäktigt är det samtidigt en av vår tids mest spännande utmaningar. Vi välkomnar nu investerare att vara med på den resan.

Likviderna från Scanias gröna obligationer kommer uteslutande att investeras i projekt som har syfte att kraftigt minska Scanias CO2-utsläpp. De kan exempelvis omfatta förbättrad prestanda för tunga elfordon, kollektivtrafiksystem med elbussar eller att skapa en effektiv laddinfrastruktur för elektriska lastbilar och bussar.
I enlighet med de principer som gäller för gröna obligationer kommer likviderna att hanteras på separata konton och projekten kommer öppet redovisas med uppnådda CO2-besparingar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Gustafsson, Senior Dealer, Scania Treasury 
Telefon: +46 736 88 0949
E-mail: jorgen.gustafsson@scania.com

Susanna Berlin, Investor Relations and Strategic Communications Manager, Scania
Telefon: +46 700 86 05 02 
E-mail: susanna.berlin@scania.com

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2019 levererade vi 91 700 lastbilar, 7 800 bussar samt 10 200 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 152 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 51 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.