Scania gör framsteg i klimatmålen

Report this content

För första gången sedan Scania satte sina vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) redogör företaget nu för framstegen i utsläppsminskningarna både från sin egen verksamhet och från fordonsanvändning.

I sin egen verksamhet har Scania redan minskat koldioxidutsläppen med 43 procent jämfört med 2015 års nivåer, genom ökad energieffektivitet, minskat energislöseri och en övergång till förnybar energi. Detta betyder att Scania är en bra bit på väg mot att nå målet om en 50-procentig minskning till 2025 (scope 1 and 2) .  

– Vi ligger före tidsplan när det gäller minskning av koldioxidutsläppen från vår globala verksamhet, mycket tack vare övergången till fossilfri elektricitet för alla våra fabriker som skedde under 2020, säger Scanias VD Henrik Henriksson.

Scania har också åtagit sig att minska CO2-utsläppen från sina fordon när de är i drift med 20 procent till 2025 (scope 3), med 2015 som referensår.

– Vi ser också framsteg när det gäller minskning av utsläpp från våra fordon när de rullar på vägarna, vilket utgör 90 procent av Scanias totala utsläpp, fortsätter Henriksson. Nu ligger Scania på 95,8 procent, en minskning med strax över 4 procent. Med början på 100 procent 2015, är Scanias mål att nå 80 procent senast 2025. Koldioxidutsläpp från Scanias produkter under användning mäts i well-to-wheel, vilket betyder att utsläpp som genereras under framställningen av bränsle eller elektricitet är också med i beräkningen. 

Fler betydelsefulla steg kommer att tas, då Scania arbetar nära kunder med fokus på energieffektivitet i den konventionella drivlinan och ökar mängden alternativa bränslen, något som har en direkt likväl som retroaktiv effekt på fordonsflottan.

Scania kommer öka volymen av elektrifierade fordon och introducera minst en ny elektrisk fordonsapplikation årligen inom sitt buss- eller lastbilssegment. 

– Våra klimatmål finns med i de dagliga beslut vi fattar på företaget. De är grundläggande för vår strategi och en del av våra mål. De är vår ledstjärna och guidar oss på rätt väg. Vi jobbar på att ständigt minska miljöpåverkan från våra produkter, processer och service, avslutar Henriksson. 

Denna information är en del av Scanias års- och hållbarhetsredovisning 2020. Du hittar hela rapporten här »

 

För mer information, vänligen se länk och kontaktuppgifter nedan: 

Mer information om Scanias vetenskapligt baserad klimatmål »

Den kompletta scope-rapporteringen i enlighet med GHG Protocol »

Scania’s European cab production fully fossil free »

Scania’s production worldwide completes fossil-free transition »

 

Karin Hallstan, Head of Corporate Communication
Telefon: 076 842 81 04
E-post: karin.hallstan@scania.com 


Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar