Scania Growth Capital investerar 35 miljoner kronor i nystartat kolfiberbolag

Det nystartade svenska materialteknikföretaget Corebon har utvecklat en revolutionerande metod för tillverkning av kolfiberkomponenter. Scanias riskkapitalbolag har nu investerat i den patenterade uppfinningen.

Med säte i Arlöv, har företaget utvecklat en nyskapande metod för att tillverka komponenter av kolfiberförstärkt plast Tekniken är tillämpbar i breda produktområden, bland annat inom bilindustrin, telekomindustrin, flygindustrin och robotik.

Den patenterade processen bygger på induktiv uppvärmning som gör det möjligt för Corebon att tillverka fiberkomponenter betydligt snabbare än med tidigare metoder. Dessutom ökar kvaliteten i de tillverkade kolfiberkomponenterna samtidigt som elanvändningen i produktionen minskar avsevärt.

Corebon levererar redan till ett ledande telekomföretag och fler projekt är under införande med andra nyckelföretag i olika branscher.

– Vi är nu i ett uppbyggnadsskede och såväl vår produktionskapacitet som vår organisation växer snabbt, säger Tobias Björnhov, VD och grundare av Corebon. Att Scania Growth Capital anslutit som huvudinvesterare, liksom den nytta vi får av Scanias ekosystem och erfarenhet, kommer tveklöst att bidra till att ytterligare påskynda vår tillväxt.

– Corebon har verkligen utvecklat en omvälvande teknik för tillverkning av kolfiber, säger Christian Zeuchner, partner i Scania Growth Capitals förvaltningsbolag. Tekniken har förutsättningar att helt ändra användningen av kolfiber i industritillämpningar, som traditionellt begränsats av långa ledtider och höga kostnader.

Detta utgör Scanias riskkapitalbolags fjärde investering. Varje investering har gjorts med inriktningen att tillföra industrierfarenhet utöver investerat kapital. I detta fall kommer Per-Arne Eriksson, som leder Customised Truck Development på Scania, att utnämnas till styrelseledamot i Corebon.

– Strategin har varit att investera i företag som är av strategisk betydelse för vårt ekosystem och Corebons verksamhet passar verkligen in i det. I den snabba förändring som sker inom fordonsbranschen finns stora möjligheter att öka användningen av kolfiberkompositer i flera tillämpningar som kan stärka produktutvecklingen, bland annat inom fordonselektrifiering, förklarar Per-Arne Eriksson.

För ytterligare information, kontakta 

Karin Hallstan, Public Relations Manager, 
Tel: 076 842 81 04, e-post: karin.hallstan@scania.com

För investeringsrelaterade frågor, kontakta or investment-related enquiries, 
Christian Zeuchner, partner i Scania Growth Capitals förvaltningsbolag
E-post
christian@easthillequity.com 

För ytterligare information om Corebon, kontakta:

Tobias Björnhov, grundare och VD

Tel: 0735 352650, e-post: tobias.bjornhov@corebon.com

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus AG, som snart blir TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar