Scania lanserar Fleet Care with Uptime Guarantee

Scania Fleet Care with Uptime Guarantee är en utvidgning av tjänsten Fleet Care. Tjänsten ger lastbils- och bussåkerier möjlighet att fokusera på sin respektive kärnverksamhet samtidigt som Scania svarar för underhåll och reparationer.

Den nya tjänsten inriktas framför allt på att säkerställa en avbrottsfri verksamhet. Lastbilsåkerier och bussoperatörer kan välja den kritiska tid för tillgänglighet som de önskar uppnå. I städer, till exempel, kan åkerier som transporterar varor till detalj- och dagligvaruhandeln välja 100 procent tillgänglighet måndagar till fredagar klockan 06:00–18:00. Scania kommer då att säkerställa att allt underhåll och alla reparationer genomförs på vardagskvällar, nätter samt under helger.

Skräddarsydd för tillgänglighet

Tjänsten har utvecklats specifikt för de verksamheter som är beroende av tillgänglighet med bestämda tidsluckor och högt dagligt fordonsutnyttjande, bland annat bränsletransporter, stadsbussar och företag med tydliga säsongsvariationer som turistbussoperatörer.

– Vi ger kunderna ett brett erbjudande att kunna bestämma vilka timmar som är viktigast för dem, alltså då de skapar vinst, säger Claes Åkerlund, chef för Scania Service Concepts. Tjänsten kan precist utformas för deras affärsbehov och när deras verksamhetsbehov är som störst.

Åkeriansvariga på Scania

Varje Fleet Care with Uptime Guarantee-avtal kommer därför att individuellt skräddarsys och diskuteras fram. Scania kommer fortlöpande att följa tillgängligheten och automatiskt kompensera kunderna för varje avvikelse från de överenskomna villkoren.

Den åkeriansvariga vid Scania tar fullt ansvar för att planera underhåll , förebyggande reparationer och andra reparationsåtgärder. Denna får en överblick av kundernas fordonsflottor och kan planera verkstadsåtgärder som motsvarar tillgänglighetskraven.

– Fördelen för åkerierna är att de exakt kan dimensionera sina fordonsflottor med hänsyn till transportuppgiften och därmed undvika dyr överskottskapacitet för att klara oplanerade störningar.

Bättre totalekonomi

Scania Fleet Care with Uptime Guarantee erbjuds för alla bussar med Scaniachassier. Alla lastbilar som är uppkopplade mot Scania Fleet Management kan också utnyttja tjänsten. Scania Fleet Care with Uptime Guarantee erbjuds på utvalda europeiska marknader från november 2017 med fortsatt utrullning under de kommande månaderna.

Scania Fleet Care lanserades 2014 och används idag av kunder runtom i världen.

– Tillgänglighet är en kritisk parameter för att nå en bra totalekonomi. Med denna utvidgade tjänst kan åkerier vara säkra på att deras fordon alltid är tillgängliga när de behövs som mest, avslutar Claes Åkerlund.

För mer information, vänligen kontakta:

Claes Åkerlund, Head of Global Service Concepts, Scania Parts and Service

Tel: + 46 70 798 94 07

E-post: claes.akerlund@scania.com

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media