Scania och Ahola Transport sluter avtal om självkörande lastbilskonvojer

Report this content

Scania tillkännager idag ett samarbetsavtal med det finska företaget Ahola Transport om att införa ny transportteknik på de nordiska vägarna. Detta är det första kundavtalet i Europa för självkörande lastbilskonvojer på allmänna vägar. Samarbetet kommer även att fokusera på att utveckla fler nya transporttekniker för förarassistans.

Ahola Transport kommer att använda lastbilar och teknik från Scania för att testa halvautonom konvojkörning med tre eller fler självkörande lastbilar på finska motorvägar. Under försöksperioden kommer alla lastbilarna att ha förare. Det kommer dock att vara föraren i den första lastbilen som styr hela konvojen medan övriga lastbilar körs automatiskt.

För att nya transporttekniker ska kunna införas i stor skala måste acceptans från allmänheten och lagstiftningen utvecklas parallellt. Det är därför viktigt med försök i verkliga trafiksituationer och växlande väderförhållanden. Avtalet är ett viktigt steg på vägen mot kommersiellt gångbar halvautonom konvojkörning.

Hans Ahola, vd för Ahola Transport:

­– För oss är det viktigt att förbättra förarnas arbetsförhållanden med hjälp av ny teknik. De planerade lösningarna hjälper oss även att uppfylla kundernas förväntningar vad gäller snabbare leveranser och miljömål. Vår relation med Scania inleddes med den första lastbilen 1959 och vi är glada att kunna utöka samarbetet med nya lösningar.

I kombination med konvojkörning kommer nya funktioner för förarassistans att ge bättre möjligheter till leverans i tid, genom optimerad planering av rutter och högre hastighet för ökad transporteffektivitet. Förutom de positiva miljöeffekterna av ett förbättrat trafikflöde ger konvojkörning ett lägre luftmotstånd vilket leder till sänkt bränsleförbrukning och därmed lägre koldioxidutsläpp.

Dessa nya tekniker kan även leda till en utökad roll för lastbilsföraren. Eftersom den första lastbilen styr konvojen kan förarna i övriga lastbilar exempelvis utföra administrativa uppgifter. Flexiblare regler för körtid och vila kan ge ökade möjligheter för långdistansförare att kunna komma hem istället för att sova i lastbilen.

– Ahola Transport är ett framåtblickande företag som använt digitaliseringen för att optimera både transportprocesser och ruttplanering, säger Anders Dewoon, chef för nya affärslösningar på Scania.

– Tillsammans med partners som Ahola Transport kan vi prova de nya tekniker som kommer att ingå i ett framtida transportsystem och säkerställa att de är både effektiva och säkra.

Det här är Scanias andra avtal om självkörande lastbilskonvojer. Läs mer om det första projektet här: https://www.scania.com/group/en/scania-tar-taten-i-varldens-forsta-fullskaliga-sjalvkorande-lastbilskonvoj/  

För mer information, kontakta:

Karin Hallstan, PR-ansvarig, Scania, telefon: +46768428104, e-post: karin.hallstan@scania.com

Se vår platooningfilm här

Mer om Scania och konvojkörning (på engelska) 

Om Ahola Transport:
Oyj Ahola Transport Abp är ett ledande nordiskt transportföretag. Ahola Transport är ett familjeägt, börsnoterat företag som tillhandahållit transporttjänster i över 60 år. Företaget levererar dynamiska tjänster för internationell transport och logistik i de nordiska länderna samt i centrala och östra Europa. Ahola Transport har långsiktiga relationer med sina kunder genom kundspecifika tjänster samt utveckling av digitala lösningar. Ahola Transports fordonsflotta omfattar fler än 400 transportenheter. Företagets årliga omsättning är runt 100 miljoner euro och har cirka 700 medarbetare. Företagets huvudkontor finns i Kokkola i Finland. För mer information besök:
www.aholatransport.com 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

Taggar: