Scania och Kobelco Construction Machinery inleder samarbete

Scania ska leverera industrimotorer med låga utsläppsnivåer till Kobelco. Motorerna ska användas i Kobelcos nya mobila hydrauliska lyftkranar. Kranarna är avsedda för världsmarknaden. 

Scania och japanska Kobelco Construction Machinery har kommit överens om att Scania ska leverera sina bränsleeffektiva 13-liters industrimotorer till Kobelco för användning i företagets senaste mobilkranar med en lyftkapacitet på 300 ton.

– Vi är väldigt nöjda med det här projektet och vi ser fram emot att ta ytterligare steg framåt i samarbetet med Scania. I den gemensamma utvecklingen av lyftkranen har vi sett vad Scania har att erbjuda i form av avancerad teknik och gott samarbete, säger Hiroaki Iwamitsu. Managing Executive Officer på Kobelco’s Design & Development Engineering Division.

– Vi är väldigt glada att Kobelco har valt Scanias motorer för sina produkter. Vi känner oss trygga i samarbetet och ser fram emot en framgångsrik introduktion på världsmarknaden, säger Haruyuki Mayama, Engine Sales Manager på Scania Engines i Japan.

Scanias 13-liters 331 kW industrimotor uppfyller utsläppskraven Stage IV/Tier 4 final/Japan H26 utan behov av partikelfilter. Kranarna från Kobelco kan också utrustas med motorer från Scania som uppfyller andra utsläppsnormer.

De produkter från Kobelco som utrustas med Scaniamotorer är modell CK3300G-2 för Nordamerika, modell CKE3000G för Europa och modell CKS3000 för övriga marknader.

Scanias motorer kännetecknas av ett kraftigt vridmoment som levereras redan vid låga varvtal, korta responstider, låg bränsleförbrukning, låga ägandekostnader, högt effekt-per-vikt-förhållande liksom väl beprövad teknik. Scania har också ett globalt servicenätverk med mer än 2 000 strategiskt placerade serviceställen.

För ytterligare information, kontakta:

Jukka Vuorenmaa, Area Manager Japan, Scania Engines
Telefon: 08 553 805 34

E-post: jukka.vuorenmaa@scania.com

Nanase Katayama, Marketing Communication Manager, Scania Japan
Telefon: +81 6735 3535  

E-post: nanase.katayama@scania.com

Kobelco Construction Machinery är en ledande tillverkare av utrustning för byggnadsindustrin som grävmaskiner och kranar. Företaget har huvudkontor i Tokyo och Hiroshima. Företaget har verksamhet i hela världen. 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.