• news.cision.com/
  • Scania/
  • Scania överklagar EU-tribunalens avgörande kring påstådd överträdelse av EU:s konkurrensregler

Scania överklagar EU-tribunalens avgörande kring påstådd överträdelse av EU:s konkurrensregler

Report this content

I en dom från tidigare i år, fann EU-tribunalen att Europeiska Kommissionen haft rätt i fällandet av Scania för överträdelser av EU:s konkurrenslagstiftning. Scania har nu överklagat domen till EU-domstolen. 

Den 27 september 2017 meddelade Europeiska kommissionen ett beslut som innebar att Scania skulle betala mer än 880 miljoner euro i böter för att påstått ha deltagit i olämpligt utbyte av information och samordning med andra europeiska lastbilstillverkare vad gäller prissättning och införande av utsläppsteknik under perioden 1997-2011.

Scania överkIagade till EU-tribunalen senare samma år. Den 2 februari 2022 meddelade EU-tribunalen en dom som bekräftade Europeiska Kommissionens slutsatser, avslog Scanias överklagande i dess helhet och upprätthöll det bötesbelopp som Europeiska Kommissionen hade fastställt.

Scania motsätter sig fortfarande de slutsatser som Europeiska Kommissionen kommit fram till och EU-tribunalen därefter bekräftat samt vidhåller att bolaget varken har träffat några pan-europeiska överenskommelser med andra tillverkare när det gäller prissättning eller samordnat några försenade introduktioner av nya motorer som uppfyller EU:s lagkrav för avgasutsläpp.

Scania har därför den 8 april 2022 överklagat EU-tribunalens dom till EU-domstolen som sista instans. 


För mer information, vänligen kontakta: 
Erik Bratthall, Presschef
Telefon: +46 76 724 45 27
E-mail: erik.bratthall@scania.com 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2021 levererade vi 85 930 lastbilar, 4 436 bussar samt 11 786 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 146 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 54 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.